USA och Iran är inte alltid på kollisionskurs. Häromveckan stödde den amerikanska regeringen ett iranskt initiativ som går ut på att neka FN-tillträde till medborgarorganisationer som jobbar för sexuella minoriteters rättigheter.

– Det är en aggressiv handling som den amerikanska regeringen riktar mot sexuella minoriteters rätt att bli hörda, säger Scott Long, ansvarig för LGBT-programmet vid mänskorättsorganisationen Human Rights Watch.

– Det är förbryllande att Bush allierar sig med Sudan, Kina, Iran och Zimbabwe i en homofobikernas koalition, fortsätter Long.

Andra länder som också understödde det iranska initiativet hör inte heller till USA:s bästisar, åtminstone inte enligt den officiella linjen. Länder som Kamerun, Kuba, Pakistan, Ryssland och Senegal utpekas ofta av USA som mänskorättsförbrytare.

Det amerikanska ställningstagandet mystifierar desto mera med tanke på att den egna amerikanska State Department (utrikesministeriet) ofta har uttryckt sin oro över behandlingen av sexuella minoriteter i just Iran och Zimbabwe.

Måhända regeringar också drabbas av demens.

Patsy Nakell

 

Lämna en kommentar