Att just ärkebiskop Leo och koncernchef Björn Wahlroos höll en gemensam tillställning för ett par veckor sedan i Kuopio var inte helt opassande. Båda representerar ju kyrkor som åtminstone ur krasst rationell syn bygger mera på myter och vidskepelse än på mätbara fakta.

Under rubriken ”Marknadsekonomi, företag och det sociala ansvaret” fick publiken en glödande predikan om det moderna företagets primära och oumbärliga plikt, nämligen att blott och bart maximera aktieägarens vinst.

– Företag finns inte till för några värderingars skull. De finns till enbart för en liten grupp mänskor och för att sköta om deras förmögenhet. Företagsledningen ska se till att kaliforniska lärare får så bra pension som möjligt, menade Sampo-chefen. Det är ingen självklarhet att privilegiera dem som blir lidande av att fabriker stängs i Finland framför pensionärerna i Kalifornien.

Samtidigt som Wahlroos dundrade på från sitt altare, utkom ett par intressanta undersökningar som slår några justa hål i resonemanget om den internationella vinstshopparens effektiverande verkan.

I en nyutkommen undersökning som Näringslivets forskningsinstitut låtit göra är det inte alls företag i utländsk ägo som klarar sig bäst. Familjeägda och ägardrivna småföretag är minst lika lönsamma och har lika bra soliditet – och har dessutom vuxit snabbare än utländskt ägda dito.

Diplomingenjör Antero Putkiranta får liknande resultat i sin doktorsavhandling där han granskar tjugotre fabrikers verksamhet och prestation mellan 1993 och 2003. De fabriker som förbättrade prestationsförmågan mest var just de vars ägo förblev i Finland. De var oftast familjeägda och använde sig oftare än de andra av s.k. mjuka medel för att höja prestationen. Man satsade m.a.o. på skolning av personalen och på att ge dem mera makt att bestämma över sitt eget arbete.

Beträffande det sociala ansvaret har EU-kommissionen nyligen ställt sig bakom en öppen allians för att uppmuntra europeiska företag att axla sitt sociala ansvar. Eftersom företagsledningar är som känt allergiska till allt som heter reglering , poängterades det att alliansen var frivillig.

Etiskt handlande må bevisligen utgöra en viktig competitive edge för företag idag, det är dessvärre de bokstavstrogna som härskar.

– Ansvar ligger hos individer, inte företag, sa högprästen i Kuopio. Om samhället vill att företag ska axla ett större socialt ansvar ska det stiftas lagar.

 

Patsy Nakell

 

Lämna en kommentar