Daniel Nyman anmälde sin totalvägran i måndags på garnisonen i Dragsvik. Stödtrupper marscherade först genom Karis för att sedan ställa sig på led utanför garnisonen. “Ännu hinner du, totalvägra nu!”, löd slagorden under Vapenvägrarförbundets flaggor med brutna gevär.

Daniel Nyman ansluter sig härmed till de ungefär femtio personer som årligen totalvägrar i Finland. I december 2006 avtjänade 16 personer fängelsestraffet på 197 dagar för totalvägran.

Nyman om sin vägran:
”Jag anser all typ av militarism, armé och krig vara ett brott mot såväl mänskligheten som miljön och vill med min totalvägran uttrycka en stark protest mot statens våldsinstitution. Att upprätthålla en institution som återskapar en snäv och förtryckande mansroll och vars grundval är att lösa konflikter genom våld, är varken realistiskt eller acceptabelt då det upprätthåller och utvecklar en global våldskultur.
Armén handlar inte om kärlek och krig inte om fred.”

Mikael Brunila

 

Lämna en kommentar