Jag har blivit tillsagd att skriva om lokalpolitik. Alltså skall jag skriva om kommunsammanslagningen. Jag är emot den. Inte räknade jag med att Pernå skulle bli Borgå eller Lovisa när jag flyttade hit för åtta år sedan. Stora Mikael vänder sig i sin fyrahundrafemtioåriga grav i Viborg. Sailasta menoa!
Det går så när man blir gammal. Man börjar motarbeta förändringar av rent principiella skäl. Men det är inte förändring jag är emot. Det är dig.
Oh Raimo, thou art sick!
Du har makten Jag har härligheten, Isnäs.
Du borde sättas i din gyllene tvångströja och tas in för vård men du håller på att spara ihjäl vården.
Alla kommunalgubbar och -gummor, huka er. Alla ledarskribenter med Johanna Westman i spetsen säg efter Raimo Sailas: “pengarna räcker inte – kommunerna måste sammanslås”!
Men penninghandelns volym ökade hundrafalt under perioden 1975 – 2005. (Enligt Bank of International Settlements i Basel.) Vart leder alla dessa kapitalströmmar? Ja, inte leder de till kommunerna. Och därmed inte heller till människorna. Sailasta menoa! Skulle någon nationalekonom kunna förklara för mig varför Pernå bör slås samman med Borgå eller Lovisa eller med båda efter att ha delats i en östra och en västra halva? Ja, säkert. Ty nationalekonomen tänker såsom statssekreteraren på finansministeriet  och viceversa. Bränn läroböckerna i nationalekonomi säger däremot jag som förriga ekonomen på Hufvudstadsbladet. Jag, som kämpar för Förnuftet, erkänner: min protest är intuitiv, känslomässig, instinktiv, ryggradsreflexmässig, populistisk osv. Å andra sidan har jag inte träffat en enda lokalsamhällsinvånare som är glad över att hans eller hennes kommun äntligen ska sammanslås med grannstäderna och -kommunerna.
Ett politiskt geni är den ämbetsman, som lyckas initiera och genomdriva sådana reformer, som varken något politiskt parti, riksdagen eller allra minst kommunernas invånare någonsin har bett om. Alla andra är populister! Nu slutar jag att orda om kommunsammanslagningen, som i praktiken bara kan leda till ökad irritation.
Lokalpolitisk är även Block the Builders!-aktionen vid vår nya laserfabrik i Aldermaston, UK, EU. Lasertekniken ska användas för att testa våra nya atomvapen. Se där ytterligare en nymodighet att motarbeta! Ja, visst är Blairs Trident-reform värre än Sailas kommunala strukturreform. Men outgrundliga äro Herrens vägar och vanmäktiga äro hans medborgare. Såsom i Finland så ock i England.
Det var genom aktivisterna i Aldermaston som jag fick höra om mordet på Ilja Borodaenko den 21 juli i miljölägret vid Angarsk Electrolytic Chemical Combine i Sibirien. Senaste sommar kom G8-ledarna överens om att göra nämnda fabrik till ett internationellt centrum för anrikning av uran. Skinnskallehuliganer överföll de lokala antinukleära aktivisterna, fegt nog under natten då de låg och sov i sina tält. Ilja Borodaenko stod på vakt. Han blev ihjälslagen. Polisen kom när allt var över. Från allmänna åklagarens byrås sida har man bett lägerdeltagarna att undvika skandal.
Mot det kalla krigets sjuka propagandafabriker uppstod i början av 1980-talet END, European Nuclear Disarmamament, som krävde ett stopp för det nukleära vansinnet och en återförening av Europa från Atlanten till Ural. Först idiotförklarade man oss. Efter en tid började man kalla oss CIA- alternativt KGB-agenter. Sedan vann vi! Europa återförenades.
END bör emellertid återuppväckas. Ty det nukleära vanvettet fortsätter. Från Atlanten till Ural. De planerade nya kärnkraftverken i Lovisa inte att förglömma. Och de prospekterade urangruvorna i Östra Nyland. För att inte tala om polonium. Sailasta menoa!

* Rubriken anspelar på finskans ”sairas”, d.v.s. sjuk.

Mikael Böök

Lämna en kommentar