”Hets mot folkgrupp och flera fall av misshandel av olika allvarlighetsgrad” löd motiveringen för de åtta nynazister som Israels polis nyligen arresterade. De kunde nämligen inte åtalas för nynazism enligt tidningen Haaretz eftersom sådan verksamhet paradoxalt nog inte har kriminaliserats i Israel.

 

En av sionismens utgångspunkter var att skapa ett från antisemitism fritt skyddshem för alla världens judar. Det här har man strävat efter genom att göra Israel så ”rent” som möjligt; i praktiken bor det ju en liten antisemit i alla icke-judar. I längden har det här lett till att den självutnämnda judestaten kämpar ett ständigt demografiskt krig på ett område där över hälften av befolkningen är oren.

De judar som kritiserat detta apartheidliknande system har sedan länge stämplats som judiska antisemiter eller åtminstone självhatande judar. Men Noam Chomskys ställning som världsmästaren i den judiska antisemitismen har nog ingen ännu kunnat hota.
Listan på potentiella utmanare växer dock i takt med att Israels apartheidpolitik tillspetsas. På den internetbaserade SHIT (Self-Hating Israel-Threatening-Jews)-listan (www.masada2000.org) har judarnas antal ökat med tusen under det senaste året. Till kännedom för de finländska myndigheterna: Laura Aaltos (?) namn är högst på listan.

Enligt den israeliska polisen kan bara en av de anhållna nynazisterna klassas som laglig jude. Kan den israeliska ledningen pusta ut – de var ändå bara främlingar; inga judar, eller borde den vara orolig. Läcker lagen som garanterar alla judar tillträde till skyddshemmet?

Snarare är det väl fråga om att det demografiska kriget som strävar efter att maximera både kvalitet och kvantitet är en svår gren. Israels statsminister David Ben-Gurion föreslog på 1950-talet att beduinerna skulle omvändas till judendom. Av de en miljon ”sovjetjudar” som kom till Israel på 1990-talet var en tredjedel judar bara enligt ”hitlersk lag”, inte enligt judisk lag.

Vem var då dessa nynazister, skulle den vetgiriga fråga sig? Kristna, 1/16-judar eller bara ryssar … Det torde intressera alla som talat om att skapa fred i Mellanöstern och som vill garantera alla invånare i regionen ett värdigt liv. I motsats till de huvudrabbiner, som värnar om landets renhet och anmäler oro om de falska judar som vandrar bland judarna, definierar Israels statistikcentral dessa ”ryssar” som judar av säkerhetsskäl.

Mikko Zenger

Lämna en kommentar