Fredagen den 2 november registrerades ett nytt parti, RDP (Rally for Democracy and Progress), hos Namibias valkommission. Registreringen sköttes av den tidigare handelsministern Jesaya Nyamu som samtidigt tillkännagav att partiet förväntas bestå av en rad ledande företrädare för regeringspartiet SWAPO. I praktiken innebär det att Namibias regeringsparti och tidigare befrielserörelse spricker i två delar.
Jesaya Nyamu själv uteslöts ur SWAPO förra året som en del av de allt hårdare interna striderna. Tillsammans med andra ledande företrädare i rörelsen, som till exempel Hidipo Hamutenya, kritiserade han maktkoncentrationen och vanstyret runt landets tidigare president Sam Nujoma. Det är dessa kritiska medlemmar som nu har tagit initiativ till det nya partiet. Många av dem som förväntas delta i bildandet av RDP är liksom Nyamu väl kända och respekterade SWAPO-företrädare ända sedan befrielsekampens dagar. Mest betydelsefull är sannolikt Andimba Toivo ya Toivo, SWAPOs grundare och något av landsfader i Namibia. Ya Toivo har förnekat att han skulle ansluta sig till det nya partiet, men envisa rykten i landet hävdar motsatsen.
Det är oklart hur ledningen i SWAPO kommer att agera inför bildandet av det nya partiet. Mer hårdföra medlemmar har krävt att partiet gör massuteslutningar av kritiska medlemmar inför partikongressen som ska hållas i slutet av november. Men det finns också mer försiktiga krafter som inte vill underblåsa splittringen. Uppgifter gör gällande att företrädare för SWAPO redan har efterforskat vilka namn som står bakom registreringen av RDP. Det är i så fall ett brott mot Namibias vallagstiftning. Den politiska bakgrunden till splittringen är dubbel. Utvecklingen i Namibia har stannat av under Sam Nujomas ledning av landet. Problemen med korruption och ineffektivitet har vuxit. Samtidigt har den interna demokratin i SWAPO blivit allt mer kringskuren. Därför har det nya partiet bildats, med sikte på att ställa upp i valen år 2009.

Jonas Sjöstedt

 

Lämna en kommentar