Huruvida presidentkandidaten Barack Obama är muslim eller inte har återigen aktualiserats i presidentvalsdebatten i USA. Obama, som är född till en kenyansk far och amerikansk mor, har sedan hans presidentvalskampanj inleddes ifjol hamnat ut för elaka tungor och skadelystna utspel vad hans ursprung och religiösa tillhörighet beträffar. År 2005 kallade demokratsenatorn Edward Kennedy i misstag honom för Osama. Den ärekonservativa radiopersonligheten Rush Limbaugh nappade snabbt tag i Kennedy’s tabbe och likhetstecknet mellan Obama och Osama har levt sitt eget olyckliga liv sedan dess. Dyslexin slog till igen i början av 2007. Den här gången gällde det CNN. ”Where is Obama?”, löd rubriktexten till ett inslag om spaningsoperationen efter Osama bin Laden. Kanalen bad naturligtvis om ursäkt, men skadan var redan skedd. Många Obama-anhängare tyckte sig ana ugglor i mossen. Hade den svarta kandidaten blivit för populär, för hotfull? Men det slutade inte där. Tidigare i år lät den konservativa Washington-tidningen Insight förstå att Obama hade gått en muslimsk madrasa när han i barndomen bodde i Indonesien. CNNABC och APbesökte alla därefter den indonesiska skolan som det handlade om, och rapporterade en gång för alla att det ingalunda var någon muslimsk eller extremistisk utan en helt vanlig skola som Obama hade gått i. Bottennoteringen torde vara Washington Post som placerade en artikel om Obamas påstådda muslimskhet på sin första sida för en vecka sedan. Tidningens egen läsarombudsman ifrågasatte artikelns journalistiska grund, eftersom det redan var ett bevisat faktum att Obama tillhörde ett kristet samfund och några nya uppgifter hade artikeln inte kommit med. Med mindre än en månad kvar till det första provvalet, som äger rum i Iowa där Obama just nu ligger i topp, är det beklagligt men inte underligt att spelet blir hätskt. Den andra stora nyheten från Obama-lägret denna vecka är förstås att megaopinionsbildaren Oprah Winfreybestämt sig för att ge honom sitt stöd, vilket kan visa sig vara av avgörande betydelse för hela presidentvalet. Det är tydligen bara islam och Osama bin Laden som är mera skrämmande än den mäktiga svarta mannen, speciellt med en ännu mäktigare svart kvinna vid hans sida. Patsy Nakell

Patsy Nakell

 

Lämna en kommentar