År 1901, under separationen från Harriet Bosse, skrev August Strindberg den nu på Tryckeriteatern aktuella Ett drömspel. Pjäsen har många roller som också kan ses som olika sidor av en och samma person eller som typiska dysfunktionella sidor hos människan. Pjäsens verkningsfullhet finns i balansen mellan hopp/dröm och verklighetens inre och yttre hinder. Det är snarare ett intensivt och uppriktigt frågeställande än ett trovärdigt försök till lösningar.  Men det är en avsiktligt kalejdoskopiskt mångskiftande pjäs, vilket på ett kreativt och ofta genomarbetat och -tolkat vis uttrycks i Tryckeriteaterns föreställning. Här får vi njuta av Erik Salvesens färgsättning i dräkter, ljus och scenografi som genomgående uttrycker en självständig tolkning som samtidigt är en del av helheten. Det är så genomarbetat att man börjar tänka på att det kanske borde ställas nya kvalitetskrav inom scenografin. Men scenografins möjligheter hör förstås ihop med textens möjligheter. Det är i alla fall mycket lyckat och särskilt uppskattar jag stolarna med de ojämnt avsågade benen som skapar en sned, men oifrågasatt värld.
Åsa Salvesen har insiktsfullt regisserat föreställningens unga skådespelare som studerar vid teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola. Rollbesättningen är grunden för en fungerande föreställning och här tycks ovanligt många ha kombinerats med passande roller. Jag kan se ett pedagogiskt förhållningssätt, d.v.s. att se och ge möjligheter, att leda unga människor till insikt om teaterns verkningsmedel och magi. Huvudrollen som guden Indras  dotter spelas med värme och exakthet av Celia Hakala, men också till exempel Minni Gråhns advokat och Anna Wilkmans karantänmästare bär. Det är över huvud taget ett ganska samspelt gäng, vilket föreställningen använder väl, även om det också finns rollprestationer som känns mera påklistrade. Men rollerna kontrasteras mot varandra så att de bildar en förståelig och genomtänkt helhet.

Ett drömspel. Manus: August Strindberg. Bearbetning och regi: Åsa Salvesen. Scenografi, dräkter, ljus, projektioner: Erik Salvesen. I rollerna: Celia Hakala, Fredrik Bruun, Catharina Pettersson, Maria Söderlund, Kristoffer Björkström, Julia Wickholm, Martina Rännälä, Marie Rosenberg, Jenna Råman, Elina Vettenranta, Minni Gråhn, Anna Wilkman. Premiär på Tryckeriteatern / Västra Nylands folkhögskola 12.3.2008. Sista föreställningen 11 april.

Monika Holmström

 

Lämna en kommentar