Internationellt kända keramiker från femton länder ställer ut sina verk i Fiskars i sommar. Kärleken till materialet och eldens medverkan i den skapande processen är en förenande faktor.

Fiskars bruk, som grundades 1649, har under 350 år varit en smältugn för nyskapande möten mellan konst- och hantverkartraditioner. En mera idealisk miljö för den internationella keramikutställningen ”Född i eld” är svår att hitta. Femtiofem inhemska och utländska keramikkonstnärer har inbjudits att medverka. Representanter från 15 länder ställer ut i det stämningsfulla Magasinet. Var och en är erkänd specialist på sitt område. Det gemensamma temat är att bränna i levande låga.  Kärleken till materialet och eldens medverkan i den skapande processen är en förenande faktor.

Tekniken är urgammal. Brännprocessens rötter har spårats till Mesopotamien. Förvånande lite har förändrats. Ugnar som bygger på tusenåriga traditioner används än i dag men också moderna innovationer har gjorts. Som bränsle används numera trä, gas, eller olja.

Det är elden som föder det slutgiltiga konstverket.

Kwang-Cho Yoons nytolkningar av den traditionella koreanska keramikkonsten har gjort honom känd runtom i världen. Hans energiska formgivning och expressiva mönster vittnar om närvaron av hjärta och själ, det han anser vara förutsättningen för all konstutövning.

”Mina Lärjungar”, kallar Kent Ericsson sina fyra fantasifullt glaserade, gasbrända höga vaser och antyder att experimentlusten är en viktig drivkraft i skapandet.

Karin Widnäs hör till våra mest framstående keramiker. Hennes vertikala relieff ”Vide” i offerblodsröd glasyr är effektfull mot väggens grova träplankor. Margaret O´Rourkes grupp med florstunna lampor i gjutet porslin lyser som japanska lyktor och Kim Simonssons skulpturer representerar en personlig och säregen formvärld.

Konstnärlig vision och intuition förenad med  hantverksskicklighet och teknisk finess gör varje föremål från de minsta bruksvarorna till de stora keramiska konstverken unika.

Nina Karpov gjuter rödlera som poleras och rökbränns. De små svarta stenarna med silverlyster lockar att ta i, känna på och smeka med fingrarna.

Jane Reumert är en av Danmarks mest framstående keramikkonstnärer. I början av 90-talet experimenterade hon med fiberglas i porslinsleran. Upptäckten ledde till större format och skulpturala former utan att genomskinligheten gick förlorad. De äggskalstunna skålarna vittnar om det sköra och eviga i naturen. De för tanken till vågsköljda snäckskal och strandfynd som vitblekts och härdats av väder, vind och vatten. Mönstren är organiska och estetiska som ristade av naturen själv. Elden, askan, röken och sodaångorna ger önskad effekt men kräver en ständig övervakning under de 24 timmar bränningen pågår.

Morten Löbner Espersen är även han dansk, men en generation yngre. Han använder sig av den enklaste av former, cylindern, men låter glasyrerna skapa en komplex, strukturell yta.  Ask-glasyren har utsatts för mångfaldig bränning. Det lönar sig att titta in i cylindern vars botten har fångat regnbågens alla färger.Pálma Babos porslinsskulptur ”Stadens torn” väcker tankar om livets och samhällets instabila förgänglighet liksom Irma Weckmans handbyggda stengodsrelieff. ”Livets och dödens sånger” är sammanfogad av skärvor med ord ur Helvi Hämäläinens dikter.

Född i eld, internationell keramik bränd i levande låga. Magasinet, Fiskars, till 28.9.2008.

Angela Oker-Blom

Lämna en kommentar