Kaukasien har blivit en viktig bricka i spelet mellan amerikansk och rysk imperialism.

Det är inte lätt att anordna seminarier. Det är en konst att hålla muntliga anföranden, prata i mikrofon och översätta det som sägs. Detta blev särskilt tydligt när den franska syndikalistiska organisationen Convoi Syndical skulle ordna en diskussion om Georgienkrisen under Socialforumet i Malmö. Mötet startade en halvtimme efter utsatt tid, ingenting verkade riktigt fungera och flera personer tävlade om herraväldet över seminariet.

Convoi Syndical inledde med att på franska omständligt redogöra för bakgrunden till mötet. Detta översattes i ytterst korta ordalag till engelska. Dessutom surrade den mestadels ryska publiken så högt att de brusande högtalarna hade svårt att överrösta sorlet. Sedan tog de ryskspråkiga vid; experter, lokalinvånare och människorättskämpar verksamma i Kaukasien. Plötsligt blev det intressant. För dem som inte behärskar ryska blev det dock troligen mindre intressant. Tolken gjorde en ytterst svepande översättning och många i publiken började skrika okvädningsord mot podiet.

Efter en stund frågade en av diskussionsledarna om det fanns någon som var bättre på att översätta, och som skulle kunna komma upp på scenen eftersom den som redan satt där var ”så dålig”. Detta tvingades den stackars Mr Bean-liknande tolken att översätta. Snart satt en rysk ung man vid hans sida och han började mer och mer ta över tolkningen. Efter en stund smög den stackars förnedrade engelsmannen ner från podiet. Den dam som suttit bakom mig och ondgjort sig över översättningen började nu istället att klaga på det knastrande högtalarsystemet.

Olika synsätt

Diskussionen utvecklade sig dock i en intressant riktning. Fokus låg mycket på de olika synsätt ryska och västliga medier tog sin utgångspunkt i under Georgienkrisen. I ryska medier nämns inte vad som hänt i georgiska byar efter att de ryska trupperna lämnat Sydossetien. I väst är tystnaden runt Georgiens handlingar förlamande. Det betonades att aktivister måste försöka arbeta för fredlig samexistens i norra Kaukasien, annars finns risken att oroligheterna kommer att sprida sig till Europa.

I detta fredsarbete krävs snarare små lösningar än stora. Om de olika grupperingarna träffats vid små möten är det mindre troligt att de senare skulle sikta på varandra med skjutvapen. Det gäller att hitta lösningar och inte skylla på varandra. Man ska inte söka skyldiga i konflikter; det leder bara till nya konflikter.

Den nuvarande situationen i Kaukasien präglas av korruption och hopplöshet. Religionen ses därför som en utväg av många. Medierna döljer flera komprometterande händelser som politiska mord och kidnappningar i Tjetjenien, Dagestan och Ingusjien. Advokaternas arbetsförhållanden är svåra och osäkra och sju advokater har försvunnit den senaste tiden. Samhället domineras av aggressionsinriktade klaner och den sociala exploateringen är omfattande.

Det konstaterades att Kaukasien numera är en viktig bricka i spelet mellan amerikansk och rysk imperialism. I detta spel har medierna en nyckelroll som spridare av olika myter om Kaukasien, som flera ryska talare menade är felaktiga. Exempelvis skulle det vara en myt att Abchazien skulle vara en naturlig del av Georgien. Abchazien var under Sovjettiden ett självstyrande område och borde ha alla rättigheter att bli en egen stat.

År 1931 gav georgiern Josef Stalin området till Georgien. Efter Sovjetunionens fall har Abchazien i princip varit självstyrande. Hälften av den befolkning som fanns i området före det nyligen genomförda kriget, har lämnat det på grund av den svåra ekonomiska situationen. Abchazien är av tradition ett multietniskt område.

En kvinna från Abchazien går upp på podiet och försäkrar att banditerna i Abchazien är få och att där råder demokrati och att pressen är fri. När nu Abchazien erkänts av Ryssland hoppas man att ekonomin ska förbättras, liksom att man ska få normala relationer till Georgien på jämlika villkor. Hon menade vidare att västliga medier inte är objektiva i förhållande till Abchazien och anledningen till det skulle vara att Abchazien orienterar sig mot Ryssland och inte mot väst.

Kristoffer Lieng

Lämna en kommentar