Nya vindar på HBL

av Janne Wass

Vid pressläggning kom nyheten om att Hufvudstadsbladets nya chefredaktör heter Erja Yläjärvi, nuvarande chefredaktör på kvällstidningen Iltalehti.

Intressant är att Svenskfinlands största dagstidning nu kommer att ha både en vd och en chefredaktör som rekryterats från utanför ankdammen. Detta kan vara en styrka.

Farhågorna om att Hbl skulle förvandlas till en ”kvällstidning” är knappast befogade, Yläjärvi har också ett förflutet som Helsingin Sanomats redaktionschef.

Lite oroväckande är ändå att Yläjärvi enligt en intervju i Hbl 4.2.2021 omfamnar det tänket som blivit KSF Medias stora akilleshäl, det vill säga att dagstidningen på sina webbplattformar ”kan användas till allt från matklubbar till virtuella konstutställningar”.

Vidare lyfter Yläjärvi fram ”analytik”, det vill säga klickräkning, och erbjuda läsarna ”vad de vill ha”. Ser man på kvällstidningarnas innehåll, så bäddar den här typen av analytik inte nödvändigtvis för högklassig och visionär journalistik. Det kräver snarare att man ger läsarna det de inte visste att de vill ha.

Det som dock är positivt är att Hbl får en chefredaktör med en gedigen journalistisk erfarenhet, också utanför Svenskfinland, och som är stött och blött i många sammanhang. Att hon vill ge Hbl en ”starkare egen röst” är hoppingivande, likaså hennes kommentar om att ”journalistiken är produktens kärna” – även om det är besynnerligt att en sådan kommentar behövs i fråga om en dagstidning.  

Lämna en kommentar