Än en gång verkar Finlands finansminister vara mäktigare än den övriga världen och kunna stoppa den redan beslutna höjningen av anslagen för utvecklingssamarbete.

Finland sänkte dessa anslag under depressionsåren i början av 90-talet. Senare har de på nytt långsamt höjts, och de uppgår i år bara till 0,42 procent av den beräknade bruttonationalprodukten. I den nuvarande regeringens program från våren 2003 uppställdes som mål en andel på 0,7 procent före år 2010.

Men nu slår Servicecentralen för utvecklingssamarbete (Kepa) larm om att finansministerEero Heinäluoma skulle planera att radikalt rucka på planerna så att anslagen bara skulle uppgå till 0,51 procent år 2011. Frågan tas upp under regeringens förhandlingar i mars om ramarna för statsekonomin åren 2007– 2011.

Kepas utvecklingspolitiska sekreterare Tytti Nahi konstaterar att finansministeriets planer om de går igenom inte bara kommer att skada Finlands rykte i omvärlden, utan också nagga tilltron till EU i kanterna. EU har nämligen ställt upp som mål att medlemsländerna i genomsnitt anslår 0,56 procent av BNP för utvecklingssamarbete år 2010. Detta utgår bl.a. från att Finland uppnår 0,7 procent före år 2010.

Det är förstås ett sammanträffande att Heinäluoma i Suomen Kuvalehti får flankstöd av den reaktionära ideologen Paul Lillrank, som stämplar hela utvecklingsbiståndet som en fattighjälp som inte får några som helst bestående effekter.

Stridsparet Heinäluoma och Lillrank får en att tänka på Don Quijote och Sancho Panza, men det är fara värt att de kommer att kunna rasera några väderkvarnar.

 

Peter Lodenius

Lämna en kommentar