Det är inte precis någon ny insikt att fundamentalismerna och extremismerna i olika läger göder varandra, men reaktionerna på Muhammedkarikatyrerna bekräftar detta på ett oroande sätt. Jyllands-Postens experiment har visat hur illa det kan gå när man leker med elden. På JP säger man nu att de våldsamma protesterna på muslimskt håll visar att integration är omöjlig – tydligen anser sig tidningen ha haft rätt från början. Nu senast har JP genom en opinionsundersökning kunnat visa att det främlingsfientliga danska folkpartiet gått framåt, vilket naturligtvis skett genom  den process tidningen satt i gång.

Också hos oss har fundamentalister av olika slag aktiverats. Ett exempel är den från insändarspalterna kända fundamentalisten Thomas Illman som förklarat att karikatyrerna förlöjligar Muhammed efter förtjänst och krävt att också Hbl publicerar dem – allt annat är ”fjäskande för muslimerna”. Han kräver att vi ska bojkotta arabvärlden.


Ett annat exempel är den finsknationalistiska föreningen Suomen Sisu, som publicerat karikatyrerna på sin webbsida för att ”försvara de västerländska värdena”. På Suomen Sisus debattsidor på nätet ägnades inför presidentvalet mycket plats åt Tarja Halonenspåstådda tal om att Finland borde anslutas till Sovjetunionen, vilket antagligen säger en del om föreningens politiska inriktning. Till saken hör också att föreningen grundats som Finskhetsförbundets ungdomsorganisation.

En liten tröst är dock att de vettlösa överslagen i en del arabländer fått vissa muslimer att aktivt ta avstånd från islamismen, och om detta får bestående följder kan det
t.o.m. födas något gott ur detta sorgliga intermezzo. Då borde man i Europa inte enbart fästa uppmärksamhet vid TV-mässigt attraktiva ambassadattacker, som ändå rätt få islamister deltagit i, utan också vid muslimer med en annan inställning. När en grupp muslimer tågade för yttrandefriheten i Helsingfors häromveckan blev det tyvärr bara en liten notis i HS. Bara en liten del av araberna är islamister, bara en liten del av européerna är kristna fundamentalister. Om andelen minskar på vardera sidan kan vi få en bättre värld

 

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar