Out of the blue into the green heter utställningen som nu visas på MUU-galleria i Helsingfors. Det är konstnärerna Haike Rausch och Torsten Grosch från Tyskland, gruppen 431art, som står bakom utställningen med installationer och videokonst.

Utställningens mest imponerande verk, Endorphin 1.1 Betarelease, verkar vid första anblicken bestå av en ensam metallhylla fylld med flaskor. Men då man tittar närmare på flasketiketterna märker man att olika känslor finns nerskrivna på flaskorna. Bland andragratefulness, wisdom, longing, insight, depth. Mitt i hyllan står ett metallkärl som samlar upp droppar. Symboliken känns klar, det hela verkar handla om livets kretslopp.

Endorphin 1.1 Betarelease är som ensamstående konstverk redan tankeväckande, men konstnärerna har valt att gå ännu längre och uppmana åskådarna att fylla i en liten blankett. På blanketten frågar de vilka känsloflaskor man själv vill dricka ur, vilka man helst inte rör över huvud taget och vilka känslor som man tycker att fattas. Konstverket i kombination med frågeformulären fungerar som en helhetsupplevelse som är både tankeväckande och effektfull.

På utställningen finns även två videokonstverk, där något som konstnärerna kallar duck weed spelar huvudrollen. Videokonstverket Resolving Soup handlar om vatten och livets kretslopp: det kokas bland annat soppa på duck weed som konstnärerna samlat. Den intresserade kan läsa om hela arbetsprocessen på infolappar ovanför en samling pipetter och petriskålar.

Som helhet är utställningen fragmenterad, och det märks att galleriet är för litet för speciellt det krävande konstverket 16:1 som tidigare ställts ut i annorlunda utrymmen. På MUU- galleria har verket som bland annat består av stenar och en lasterstråle, klämts in i ett litet hörn. Men å andra sidan blir stämningen mera intim, och besökaren utmanas till att bekanta sig närmare med installationerna.

Out of the Blue into the Green, Haike Rausch och Torsten Grosch (gruppen 431art) MUU-galleria Lönnrotsgatan 33, Hfors. Till den 13.8.

Teo Ijäs

 

Lämna en kommentar