HOMOFOBI

av Ernst Mecke
Ernst Mecke.

Ernst Mecke.

Ett stort tack till Peter Lodenius för Överblicken om homofobi i Ny Tid 49/2006. Det var en välkommen påminnelse. Det är inte möjligt att i en insändare gå på djupet i problemets psykologi, men några självklara aspekter kan fungera som bas:

(a) Religionerna som bygger på Gamla testamentet (judendom, kristendom och islam) är gynnsamt inställda till homofobi, en utveckling som uttryckligare stärkts av att USA:s president offentligt talar i religiösa ordalag. Därför kunde det vara på sin plats att beskriva presidenten i fråga i realistiska termer, och på så sätt göra honom mindre attraktiv som hjälte – en missbrukare, som bytt ut alkohol mot religion. Denna politiker kan inte betraktas som annat än en idiot eller brottsling (om inte både och), som i Nürnberg skulle ha blivit hängd (tillsammans med den fromma Blair) för brott mot freden.

(b) Kopplingen mellan katolicism och fascism är viktig att belysa med jämna mellanrum. Speciellt klassisk fascism (MussoliniHitlerFranco och diktatorer i Central- och Sydamerika) gör sig ständigt påmind i katolska områden; Hitler var en produkt av en katolsk miljö (han härrör ur samma regioner som den nuvarande påven).
(c) Thomas Illman och intervjun i Hbl-bilagan Volt, som var förvånansvärt knapp på information, men som ändå berättade att Illmans önskan att se Jesus återvända är stark. Därför är han högst sannolikt en av dem (låt oss kalla dem apokalyptiker) som tror på att Kristus efterlängtade återkomst underlättas av konkreta politiska åtgärder (som den israeliska ockupationen av hela Palestina). Detta kan enbart betraktas som farlig och plump vidskepelse, som rentav får astrologi att framstå som något önskvärt. Det skulle säkert vara till nytta om en psykiater kunde redogöra för hur man definierar fenomenet i medicinska termer. Kunde kanske Claes Andersson göra det?

Ernst Mecke

Lämna en kommentar