Det finns ett svåröversatt engelskt uttryck för en viss typ av berättande som det kan vara intressant att fundera kring, eftersom det kan tänkas säga något om hur vi bygger upp berättelserna om våra idoler. Jag tänker på uttrycket ”unsung heroes”, hjältar eller ikoner som av någon anledning blivit ”unsung”, d.v.s. bortglömda, inte tillräckligt omsjungna.

Om man ser på popens och rockens fält hittar man ganska snabbt exempel på sådana bortglömda hjältar/hjältinnor. Vad som tycks förena dem är att de efter en inledande framgångsvåg av någon anledning tycks ha hamnat i kraftig turbulens både vad gäller karriären och privatlivet. Deras liv och karriär har råkat ut för vad som i brist på bättre kunde kallas ett fritt fall. Men sedan händer någonting. På ett nästan magiskt sätt kommer deras öde att kastas om igen. De blir återupptäckta, återinstallerade i det man kan kalla den kulturella ekonomin. Inom det populärmusikaliska fältet kan man tänka på t.ex. artister som countrysoulsångaren och gitarristen Eddie Hinton, post punk chanteusen och ex-fotomodellen Marianne Faithfull, popmusikproducenten/visionären David Axelrod och jazzbassisten Henry Grimes.


Berättelsen om Henry Grimes kan fungera som exempel på den här typen av berättelser. Henry Grimes som var en flitigt anlitad, mycket respekterad bassist i 50- och 60-talens jazzvärld, både inom swing och free jazz, försvann plötsligt från jazzscenen i en ålder av 31. Årtiondena gick och han blev, skriver All Music Guide, en av jazzens mest berömda borttappade personer. Det antogs allmänt att han var död eftersom ingen i jazzvärlden hört ett ord av honom på flera decennier. År 2002 var därför överraskningen total när Grimes återupptäcktes. Han hade de senaste tjugo åren bott på ett hotell i södra centrala Los Angeles.
Grimes hade blivit alltmer frustrerad över musiken och sitt liv och haft någon typ av mentala problem, skriver guiden. När Grimes  återupptäcktes år 2002 av Marshall Marrotte, en socialarbetare och journalist, blev han snart nog intervjuad av tidskriftenSound to Noise. En kort tid senare sände jazzbassisten William Parker honom en ståbas och efter det var Grimes tillbaka i den kulturella ekonomin. I dag är han bland annat medlem i en combo, ledd av gitarristen Marc Ribot, där man ägnar sig åt att återuppliva och återföreställa sig freejazzvisionären Albert Aylers musik.
Det man lägger märke till i den här typen av berättelse är att den strävar efter att väcka mottagarens känslor. Det är en melodramatisk berättelse med tvära kast. Det är ingen tillfällighet att metaforerna som beskriver de tvära kasten, omkastningarna av ödet, ofta lånas in från meteorologin, ord som (vind)fall, turbulens, strömkantring m.m. Berättandet om de bortglömda hjältarna är en illustration till Aristoteles poetik, vikten av peripeti (omkastning av ödet) och anagnorisis (igenkännande av hjälten) – två centrala element i episka och/eller tragiska berättelser som vi känner igen redan från Odysséen. När Odysseus äntligen når Ithakas stränder igenkänns han först av sin gamla jakthund Argos. I berättelsen om Henry Grimes är det först socialarbetaren och senare jazzbassisten som igenkänner Grimes och återinsätter honom i hans ”rätta” position.
De facto kan elementen av peripeti vara så starka att inte ens döden förmår hindra en dylik magisk omkastning från att äga rum. Det har skett med inte minst Eddie Hinton vars status posthumt har uppskrivits kraftigt. Nästan alla hans soloinspelningar har numera getts ut av Hinton-entusiaster på olika skivbolag.

Sven-Erik Klinkmann

 

1 kommentar

Margaret Davis Grimes 23 oktober, 2014 - 11:00

Hello, Sir. I am not entirely clear on what your point is in your column ”Inversions,” but your piece about Henry Grimes was written 8 years ago, and much has happened since then. So I just want to let you know that Henry Grimes’s Web site is http://henrygrimes.com, his Facebook page is https://www.facebook.com/HenryGrimesMusician, and our Email address is [email protected], should you wish to be in touch.

Reply

Lämna en kommentar