Själv har jag inga möjligheter att komma fram till ”sanningen” om drivhuseffekten. Då är det naturligt för mig att lita på den stora majoritet av meteorologer som inom ramen för IPCC lagt fram sina bedömningar, det är ju ändå de som är de mest sakkunniga. Min poäng i Överblicken (1.12) var att de mest kategoriska kritikerna av uppfattningen om drivhuseffekten inte är meteorologer utan har en annan utbildning, i ditt fall alltså anläggningsteknik, i Bjørn Lomborgs fall statistik.

Naturligtvis är det möjligt att förvärva sig en stor kunskap om klimatfrågor också utan meteorologisk utbildning  och yrkesverksamhet. Det behövs mänskor som ser på invanda uppfattningar utifrån, det behövs kritiker, det behövs mänskor som går mot strömmen. Det jag protesterar emot är arrogansen i att döma ut yrkesmänskors uppfattningar och framställa sig själva som de som sett ljuset. Det är det jag menar med fundamentalism.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar