VAD ÄR ABSURT?

av Ernst Mecke
Ernst Mecke.

Ernst Mecke.

Jag är tacksam över att Ny Tid publicerade min insändare om bakgrunden till händelserna den 11 september 2001 (Ny Tid 25.1). Redaktionen bifogade dock en anmärkning om att den ansåg mina åsikter var absurda, utan att förklara det närmare.
Jag ser flera möjliga orsaker till att redaktionen kan ha reagerat som den gjorde, men jag begränsar mig till att diskutera det alternativ jag anser värst: att den är så ensidigt inriktad på ämnen som anses ha allmänmänskligt intresse (resor, tillställningar, ”kultur” i dess bredaste bemärkelse) att inte naturvetenskapliga argument längre beaktas. Hos mänskor som kallar sig ”vänster” borde det inte få vara så (Marx skulle rotera i sin grav)!


Jag gör därför ett sista försök att förklara saken: Låt oss koncentrera oss enbart på byggnaden WTC 7. Den var 47 våningar, knappt 200 m hög. En så hög byggnad skulle behöva omkring 6 sekunder för att rasa samman i fritt fall. Det rapporteras att det vid 9-11 tog 8 sekunder.
Det finns fortfarande ingen officiell rapport om orsakerna till raset. Byggnaden träffades inte av ett flygplan, den stod inte heller nära någondera av de tornhus som rasade och bränderna i den var få och små. Det som skedde strider alltså mot fysikens och kemins lagar.
Ska vi då anta att Gud själv genomförde ett mirakel för att bistå sin trogne tjänare (eller verktyg) George W Bush i hans politik? T.ex. genom att förvandla alla byggnadens bärande balkar av stål till skumgummi? Eller ska vi hellre anta att det skedde någon form av mänskligt ingripande? Mänskor har nog med säkerhet medel att producera ett sådant ”mirakel”.
Ett medel att få en stålkonstruktion att rasa utan väldigt buller är sprängdeg, som producerar flytande järn. Pölar av flytande järn påträffande i ruinerna av WTC-7. Kemiska detaljer tillåter slutledningar om vilken typ av sprängdeg som använts.
Mina slutledningar om vilka mänskor som fick WTC-7 att rasa är naturligtvis tillsvidare enbart en övning i logisk deduktion. Konkreta bevis skulle naturligtvis vara önskvärda.
För att få bevis kunde man börja med att förhöra t.ex. Larry Silverstein. Eftersom han är medborgare i USA (och också har råd att betala goda advokater) vill man kanske inte använda de tortyrmetoder som USA:s regering annars godkänt, men kanske redan bruket av en lögndetektor skulle ge resultat. Sedan Zacarias Moussaoui dömts till livstids fängelse utan benådning för att ha känt till komplotten och inte varnat på förhand kommer ingen att vilja berätta någonting.
Det har inte rapporterats att de amerikanska myndigheterna skulle ha vidtagit detta uppenbara steg i sina undersökningar.
Men vi vet att ett antal krig i stället har startats …

Ernst Mecke


Svar: Det hör inte till kutymen att redaktionen polemiserar mot insändarskribenter. I dethär fallet ansåg jag ändå att tidningen måste signalera att insändaren rörde sig i en gränszon där det var osäkert om man kunde publicera den. Det handlade naturligtvis inte om den fysisk-kemiska bevisföringen (som jag mycket riktigt inte förstår något av), utan om de närmast antisemitiska spekulationerna om vem som utfört de påstådda sprängladdningarna. Eftersom det, som Mecke själv medger, inte finns minsta lilla bevis är spekulationer av dethär slaget helt onödiga och tills bevis framkommer är diskussionen avslutad för Ny Tids del.

Peter Lodenius 

Lämna en kommentar