Kommunalvalet närmar sig med stormsteg, och vi bjuder in alla kandidater till debatt i Ny Tid. Som inspiration har vi bett några av dem som ställer upp att svara på ett par frågor om vad valet handlar om.

Överraskande nog var det inte alla tillfrågade som kastade sig över denna chans till gratis marknadsföring. Vi får ibland kritik för att vara helsingforscentrerade, men jag vill understryka att det denna gång handlar om att Hesakandidaterna är mer aktiva än lantisarna.

Att vi här idag presenterar fler män än kvinnor ska naturligtvis inte heller ses som någon strategisk linjedragning. En extra uppmaning riktas till alla kvinnliga kandidater att skriva debattinlägg!

Markus Varjonen

Markus Varjonen är viceordförande för Vänsterförbundet i Åbo och psykolog.

Vad handlar valet om för dig?

Förutom val av nya beslutsfattare så innebär valet en möjlighet till diskussion och förnyelse, nya människor och nya idéer har chansen att komma fram. För mej är den kanske mest givande biten av hela valkaoset att få träffa nya mänskor på torg och vid evenemang, att få höra om hur vardagen ser ut för mänskor vars liv och berättelser jag inte stöter på i min egen vardag. Ofta kan sådana upplevelser vara väldigt omskakande.

Varför ska någon rösta just på dig?

Jag är väl egentligen en lite udda politikertyp i och med att jag

ibland är ganska försiktig i hur jag tar ställning. Jag ser det själv både som en svaghet och som en styrka, rädslan är att jag blir överkörd av mera framfusiga politikertyper men samtidigt tycker jag att lite eftertänksamhet och kanske också neurotiskhet kan behövas när man är med och fattar beslut som kan påverka olika människor på så olika och ofta svårförutsägbara sätt. Jag tycker politik är väldigt komplicerat och försöker granska frågorna ur alla tänkbara perspektiv innan jag skapar mej en åsikt. När jag väl är övertygad om vad som är den bästa lösningen kan jag nog sedan stå på mej om det behövs.

Vem skulle du rösta på?

Li Andersson eller Heidi von Wright.

Varför?

Vänsterförbundet är ett självklart val för mej i Åbo i och med att vf är den enda riktiga motkraften till samlingspartiets iver att montera ner välfärdsstrukturerna. Åbo gröna vänster (ÅGV) är min egen lokalavdelning och när vi nu har flera verkligt duktiga kandidater så känns det självklart att rösta på någon av dom. Li och Heidi har båda varit aktiva inom ÅGV och är båda verkligt bra kandidater. Antagligen skulle jag tillsammans med någon kompis som står inför samma valets dilemma komma överens om att den ena av oss röstar på Heidi och den andra på Li.

Vem varnar du för att rösta på?

Olavi Mäenpää.

Varför?

Ett ganska uppenbart svar här i Åbo. Han var en stor enskild orsak till att jag blev tillräckligt arg på åbopolitiken för att ställa upp i förra kommunalvalet och tyvärr kommer han antagligen att få en hel del röster den här gången också. Det finns väl en del klantar i de olika fullmäktigegrupperna men som jag ser det har ingen ställt till med så mycket skada som Mäenpää.

Heidi von Wright

Varjonen skulle alltså rösta på Heidi von Wright, som också ställer upp för vf i Åbo. von Wright är också redaktör för litteraturtidskriften Horisont, och som poet aktuell i höst med diktsamlingen dörren öppnar rummet och i Ny Tids poetkalender 2009.

Vad handlar valet om?

Kommunalvalet för mig är en grej som hälsar på med fyra års mellanrum. Jag har röstat i de några kommunalval jag fått rösta i (sedan jag fyllde 18). Den här gången finns jag med på listan över de man kan rösta på, det är en ny situation för mig. Kommunalvalet är viktigt och jag hoppas att jag får röster, men det viktiga arbetet i kommunerna pågår ju hela tiden, förhoppningsvis med förbättrande resultat hela tiden.

Varför rösta på dig?

Jag är en sund och eftertänksam person med en trevlig och rolig humor. Jag kan ibland vara lite onödigt blyg, tycker jag själv. Jag är bra på att lyssna på andra männi­skors åsikter och handlar inte alltför drastiskt och snabbt. Kulturpolitiska frågor ligger mig varmt om hjärtat. Därutöver tar jag gärna del av kulturell verksamhet av varierande slag. Obs! Också utbildning och hälsovård är viktigt.

Vem skulle du rösta på?

Om jag inte själv ställde upp skulle jag rösta på någon av mina kolleger i Åbo gröna vänster som ställer upp för Vänsterförbundet i Åbo.

Kaisa Leka

Kaisa Leka är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå, vice ordförande för Borgå Gröna rf och Borgå Gröna unga och studerande rf.

Men hon är också serieförfattare och tecknare, och har dessutom ett förflutet som layoutare på Ny Tid.

Vad handlar valet om för dig?

En möjlighet att representera en människogrupp som inte traditionellt varit med i beslutsfattandet: ung, handikappad, kulturarbetare, kvinna … Om det bara sitter medelålders män i våra fullmäktige så kan vi inte riktigt tala om demokrati.

Varför ska någon rösta just på dig?

För att jag inte får någon valfinansiering som skulle styra mina beslut – varken från facket eller företagen.

För att jag inte är medlem i ett gammalt parti som är bundet av sina traditioner och gör saker “så som de alltid gjorts”.

Vem skulle du rösta på?

Jag skulle rösta på Åsa Nystedt som också är en grön kandidat här i Borgå, hon har tidigare jobbat för Motiva och är jättebra på energi- och miljöfrågor. Kommunerna har försökt undvika sitt ansvar i kampen mot klimatförändringen och nu behövs det beslutsfattare som verkligen har kompetens att bedöma hur våra beslut påverkar på miljön.

Vem varnar du för att rösta på?

Politiker som tycker mera om att jobba emot nånting än att jobba för nånting. Det är lätt att protestera och kritisera andra och mycket svårare att försöka hitta vettiga kompromisser som faktiskt kan förverkligas – utan att förlora idealismen.

Pekka Buttler

Pekka Buttler är ordförande för vf i Helsingfors, där han också är medlem av social- och undervisningsnämnderna.

Vad handlar valet om?

Alla val handlar om att ta emot och använda den makt och det inflytande vi i denna demokrati enligt lag bör ha. Makten måste tas av mänskor som vill fatta beslut själva (och bära det ansvar som hör till) i stället för att låta marknadskrafterna (och därmed de starkares egoism) fatta besluten.

I kommunalvalet handlar det specifikt om sådana beslut som ligger mänskans vardagliga liv närmast. Kommunal demokrati är inte någon verklig närdemokrati – men den är nog det närmaste vi har.

Varför rösta just på dig?

Du ska rösta på mig om du respekterar att saker varken är svarta eller vita – att komplicerade grejer sällan har enkla förklaringar och att sakkunnighet endast räcker för att förstå hur vi har hamnat i vår nuvarande situation – för att åstadkomma förändring behövs även tjurskallig vilja.

Vem skulle du rösta på?

Alina Mänttäri (Jag skulle självklart rösta på min bättre hälft.)

Vem varnar du för att rösta på?

Jag skulle i ett kommunalval själv undvika att rösta på någon som redan har makt och inflytande (antingen från andra politiska positioner eller från näringslivet). För att få den kommunala demokratin att fungera behövs det fullmäktige och nämnder med mänskor som är hungriga och vill fatta beslut själv. Kommunaldemokratin behöver dem som uppskattar sin möjlighet att delta i beslut.

Joonas Leppänen

Joonas Leppänen ställer upp för Vänsterförbundet i Helsingfors, där han arbetar på Helsingfors universitets filosofiska institution.

Vad handlar valet om för dig?

Om förändring. Om en framtid där det finns utrymme för män­skor att leva i Helsingfors. En rödgrön framtid som karaktäriseras av en rättvisa var målet inte enbart är att alla skall få möjligheter till ett gott liv utan också medlen till det. En rödgrön framtid där miljön och klimatförändringen tas på allvar. En rödgrön framtid där mänskorna har möjlighet att påverka de beslut som påverkar dem själva också mellan valen. Kort sagt, om en ny tid!

Varför rösta just på dig?

De som anser att de kan identifiera sig med de ideal och teman som jag står för skall rösta på mig. Till dessa hör t.ex. stärkt närdemokrati, en fri stadskultur, avgiftsfri kollektivtrafik och ett bestämt nej till privatiseringen av offentliga tjänster. Mer information finns på min nätsida www.joonasleppanen.ehdokkaasi.fi.

Vem skulle du rösta på själv?

Jag skulle rösta på någon av vänsterns unga rödgröna kandidater, där finns många som jag har förtroende för.

Varför?

För att de aktivt står för, och handlar enligt en vilja att ta män­skornas och miljöns behov på allvar.

Vem varnar du för att rösta på?

Jag skulle inte rösta på en kandidat som för tillfället sitter i riksdagen.

Att kanalisera makten till en liten elit som fattar besluten på alla samhällsnivåer är odemokratiskt. Dessutom tjänar det ingen att ha kommunalfullmäktige som inte har tid att sköta sitt jobb. Det vanliga argumentet att riksdagsledamöterna skall delta i det kommunala beslutsfattandet är att de då får bättre kännedom om händelser på kommunalnivå. Detta låter rentav löjligt, partierna klarar nog av att föra informationen vidare från en kommunalnivå till riksdagen. Riksdagsledamöterna tvingas ställa upp för att de samlar många röster åt partierna, det borde finnas en lag som hindrar detta.

Frågorna vi skickade ut var: Vad handlar kommunalvalet om för dig? Varför ska någon rösta just på dig? Om du inte var med, vem skulle du rösta på? Varför? Vem varnar du för att rösta på? Varför? I den löpande texten är de förkortade för att spara utrymme.

Ny Tid

Lämna en kommentar