Temat för Gurli Lindéns kryptiska profetia Röster från Mu är tidsenligt. I klimatdebattens vågor är mänsklighetens undergång ingen långsökt tankelek.

I sin nya roman tecknar Lindén upp en framtidsbild där klockan klämtar för människan på jorden. Krigen har visserligen tagit slut, men allt för många strider har utkämpats. Kunskap har uppnåtts, men inte kunskap av det relevanta slaget. Världen står inför en övergång, en slutlig upplösning.

Redan inledningsvis går tankarna obehindrat till en annan spådom om planetens öde, nämligen Völvans spådom. Och precis som i den poetiska Eddans främsta dikt, rymmer denna berättelse också en sierska som levererar insikter om det förgångna och det kommande. Andra karaktärer som kommer till tals i Lindéns mytiska roman är budbäraren, härskaren Elenor och hennes bundsförvant Sar.

Trots att utgångspunkten i boken kan kännas lite dyster, är Röster från Mu ändå en mycket tröstande berättelse. Den besitter ett kärleksfullt budskap om att naturen och människan slutligen är nära sammankopplade till varandra. Och i ett stort ekosystem där människan är en liten rymdpartikel, finns kärleken som en evig fogmassa, som man kan ty sig till. Lindén påminner oss om en underskattad självklarhet. Hon påminner oss om att alla individer tillhör samma klan.

Gurli Lindén växlar elegant mellan ett stort och ett litet perspektiv. Planeten står inför ett enormt omkast, men samtidigt är härskaren Elenor tvungen att genomgå en kämpig inre resa. Hon är tvungen att rannsaka sitt uppdrag och sin roll i tillvaron.

Röster från Mu är emellertid ingen lätt nöt att knäcka. Boken är gåtfull och ställer höga krav på läsaren. Språket är fragmentariskt och poetiskt och från första sidan till den sista håller författaren sin publik i ett drömlikt tillstånd. Den symbolspäckade texten tvingar läsaren till att bli medskapare.

Det som ändå lyser starkast är Gurli Lindéns kärlek till naturen. I hennes smäktande naturskildringar är varje ord en noga utvald pusselbit och resultatet utstrålar harmoni.

Men trots att boken är en stilistisk pärla känns den en aning luddig och svårtolkad. Jag saknar helt enkelt tålamod till att klura ut vad trianglar kan tänkas symbolisera. Röster från Mu är till för läsare som inte vill sitta på pakethållaren och njuta av färden, utan hellre trampar på en tandemcykel med författaren.

Gurli Lindén: Röster från Mu. Rosengårdens förlag & studier, 2007.

Isabella Rothberg

Lämna en kommentar