God vård, glatt och ljust i Mariehamns daghem för barn

av Ingegerd Asplund

Flere sådana behövs i utkanterna av stan

När man på eftermiddagen vid halvfemtaget kommer in i Folkhälsans barnhem på Styrmansgatan i Mariehamn möts man av ett glatt kvitter från närapå ett tjugotal småttingar i åldern 1-6 år. De tittar förväntansfullt på den inkommande: är det min mamma som kommer? De har varit där hela dagen medan mamma jobbar och det må ha varit hur bra som helst, men när det börjar lida mot kväll vill de nog var och en hem till sitt.

Vi skall titta litet närmare på detta daghem.

Till först må det vara sagt, att det utan tvivel är till stor hjälp och lättnad för mången yrkesarbetande mamma att veta att hennes barn under den tid hon jobbar får bra och yrkeskunnig tillsyn.

På daghemmet är det ordnat med mattider, sovtider, ute- och innelekar, de små lär sig umgås med varann, får torrt på sig om det hänt en liten olycka och blir omskötta på alla sätt och vis. Vidare kan det räknas till ett stort plus, att rådgivningsstationen för småbarn är belägen i samma hus. Om det behövs en vaccinspruta mot t.ex. difteri eller kikhosta sköter tanterna på daghemmet om den saken, utan att mamma behöver bekymra sig dess mera om det.

Vad själva lokaliteterna beträffar är de ljusa och vackert inredda, med glada bomullsgardiner och tvättbara ytor. Allt är noga genomtänkt och välplanerat. Personalen är utbildad just för detta, att se efter och sköta om små barn.

Avgiften 160:— om dagen år överkomlig för den, som förutom sin egen lön har mannens inkomster att lita till, men man ställer nog frågan huruvida en ensamstående mor med en lön på t.ex. 16-18.000:— i månaden skall kunna erlägga den avgiften. Avgiften är inte för hög för den goda vård barnet erhåller, men avdragen från nämnda lilla månadslön är den dock över en fjärdedel av denna.

Ett tillräckligt antal friplatser just för mindrebemedlade vore därför att rekommendera. Ty daghemmet är den största nödvändighet för alla de yrkesarbetande mödrar med små barn, som inte har råd eller möjlighet att anställa ett hembiträde.

Mariehamns yrkesarbetande mam.mor har alltså dagvårdsfrågan löst för sina små. Men hur är det är med de mammor som bor utanför staden? I Hindersböle, Johannebo, Klinten, Ytternäs o.s.v. Det är säkert ofta de varit tvungna att avstå från yrkesarbete just för att de inte har någonstans att placera sina sinå. Följaktligen har familjen fått komma tillrätta med mannens ofta otillräckliga inkomster. Här är ett problem som står tydligt och klart, men som väntar på en lösning.

Vi här i Mariehamn är glada och tacksamma över att daghemmet finns, men vi sänder etta våra medsystrar i stadens utkanter en tanke och en fråga: vad gör ni, och vad tänker ni göra för att få samma problem där löst på ett tillfredsställande sätt, ett problem som redan, blivit löst här?

Ingegerd Asplund
under pseudonymen Alice

Lämna en kommentar