Uigurerna behöver inte vara rädda för att USA:s välvilliga inställning till dem skall förändras efter Apec-mötet, anser Erkin Dolet på Uyghur Information Agency i Washington.

– Det finns inte fog för sådan rädsla, eftersom uigurerna inte är sådana terrorister som Kina vill framställa dem som. Vi är väldigt glada över att president Bush har sagt att inget land borde använda kriget mot terrorismen som ursäkt för att förfölja sina minoriteter.

Dolet konstaterar att man i amerikansk press (t.ex. New York Times och Washington Post) inför Apec-mötet poängterade att man bör hålla en stram linje i fråga om de mänskliga rättigheterna i Kina.

– Det är mycket positivt, eftersom USA är en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen. Och USA är hittills det enda land som har försvarat uigurernas rättigheter. Så pressens ståndpunkter kommer inte som någon överraskning.
EU har också förhållit sig välvilligt till uigurerrna:

– EU har tidigare fördömt kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Östturkestan. Nyligen gav Europaparlamentet den östturkestanska nationalförsamlingen tillstånd att hålla en konferens om mänskliga rättigheter i europaparlamentets byggnad, trots kinesiska påtryckningar. Jag tror att EU i framtiden kommer att försöka påverka uigurernas mänskliga rättigheter och religionsfrihet.
Ett problem är den s.k. Shanghai 5-gruppen (som består av Ryssland, Kina, Kazachstan, Kirgistan och Tadzjikistan):

– Shanghai 5-gruppen bildades uttryckligen för att behandla frågor om terrorism och extrema religiösa rörelser. Ryssarna vill eliminera tjetjenerna och Kina vill kväsa uigurerna. Det samarbetet har förstås en väldigt negativ inverkan på uigurernas liv. Länderna i Centralasien samarbetar med Kina och returnerar alla uiguriska flyktingar, oavsett protester från uigurer runt om i världen.
På grund av den uppmärksamhet Tibet får av omvärlden finns det skillnader mellan läget i Tibet och det i Östturkestan, konstaterar Dolet:

– I normala fall förflyttas inte kineser till Tibet, p.g.a. de internationella påtryckningarna. Men i fråga om uigurerna är det ingen som protesterar. För ett år sedan inledde Kina det s.k. ”västliga utvecklingsprogrammet”, med syfte att kolonialisera och kuva det uiguriska folket. Sedan dess har miljontals kineser flyttat till Östturkestan, utan vårt tillstånd och trots våra protester.

 

Aulis Kallio

 

Lämna en kommentar