KonstMari Sunnas bilder är lena och mjuka. Hennes palett är sparsam men alltid balanserad och konturerna är skarpa men linjerna avrundade. Hennes penselstråk slutar aldrig abrupt utan verkar alltid flyta in i följande form.

Inte sällan är hennes bilder närporträtt av personer och dessa ansikten möter oss med öppen blick och låter oss granska de avbildade personerna på nära håll. Men Sunnas bilder har en skrämmande underton. Ansiktena är stumma och en avvaktande känsla vilar över helheten. Dessa ansikten verkar att stirra sönder en där man står och ser på dem. Känslan av en blottad mörk hemlighet är genomgående i hennes stil.

I sin skönhet verkar bilderna lockande och i sin laddade stumhet väcker de fruktan. Sunna vill se tillstånd som saknar färdiga definitioner och ber oss möta de frågande ansiktena, ansiktslösa gestalter och oss själva.

Mari Sunna (född 1972) är en ung finsk konstnär bosatt i London sedan år 1998. Hon har funnit en helt egen stil och utvecklat sitt konstnärsskap i en mycket fruktbar omgivning. Hon blir allt mer uppmärksammad på den internationella konstarenan och nu har vi möjlighet att studera varför. I december och januari ställer hon ut en tankeväckande samling på Galerie Anhava i Helsingfors.

Linda Ferreyra Sandoval

 

Lämna en kommentar