Har Finland uppmuntrat Irans president Ahmadinejad att trotsa världsmakterna och bryta FN-förseglingarna på sina kärnanläggningar? Kanske inte direkt. Men tror man att det finska beslutet att bygga en femte reaktor vid Olkiluoto är en intern angelägenhet utan konsekvenser bortom riksgränserna så är det dags att fundera om.

Fjolårets unika beslut betraktas som en stor seger för kärnkraftsindustrin som alltsedan katastrofen i Tjernobyl år 1986 hållit låg profil. I nästan två decennier har civila kärnprogram gått på sparlåga i stora delar av den utvecklade världen. Avveckling har varit den starkare trenden och debatten om kärnkraft som alternativ energikälla har saknat pondus.

Inte längre. Kärnkraftsalternativet har nu fått en rejäl vind i seglen i.o.m. den första kärnkraftsanläggning i Västeuropa på 15 år: Olkituoto III. Finland har som tack lyfts upp som mannekäng för k-kraftsindustrin och kampanjen skördar vinster.

Länder som vanligen vänt ryggen till kärnkraft visar plötsligt tecken på att ompröva sin ställning. USA, ett land som inte konstruerat en reaktor sedan 1978, har nu planer på att bygga en likadan anläggning som Olkiluoto. Storbritannien, Schweiz, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Bulgarien har också de visat förnyat intresse för kärnkraften.

På andra håll i världen har det återfunna intresset varit minst sagt betydande. 23 reaktorer konstrueras som bäst i tio huvudsakligen asiatiska länder: bl.a. 8 reaktorer i Indien, 4 i Kina och Taiwan som dessutom planerar att bygga 8 reaktorer till. Ryssland å sin sida bygger 4 reaktorer medan Sydkorea planerar att bygga 8 stycken.

Putins senaste megalomaniska stöveltramp i gastvisten med Ukraina har förvärrat situationen ytterligare. Farhågor har väckts till liv. Likaså utopier om en nationellt oberoende energipolitik, inte minst i Ukraina, vilket delvis är förståeligt, eller är det? Ukraina hör till de länder som drabbades hårdast av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, men det hindrade inte Ukrainas energiminister Ivan Platjkov från att meddela att landet nu tänker satsa fullt ut på kärnkraften.

Kanske Finland inte direkt bidrog till att Ahmadinejad nu viftar med ett radioaktivt mittfinger, men när han påstår att Iran har rätt till civil kärnkraft precis som så många andra länder har, kan man inte längre påstå motsatsen.

 

Patsy Nakell

Lämna en kommentar