Några ungdomar gör sig skyldiga till en serie brott i Helsingfors, och polisen lägger fram den enda lösning de har i sin arsenal: utvisning.

Det är ett sorgligt faktum att utlänningar verkar vara överrepresenterade i den finländska brottsstatistiken, men i ett land som stoltserar med sin progressiva kriminalpolitik är det desto mer motsägelsefullt att ingen i polisledningen verkar intressera sig för orsaken till problemet – som i värsta fall kan urarta i allt grövre brott.

Man behöver knappast vara sociolog för att begripa att i vissa fall, men inte alla, kan social marginalisering sänka tröskeln till antisocialt beteende med våld och brottslighet, speciellt bland unga män. Generationskonflikterna är ibland kämpigare för invandrade ungdomar jämfört med sina infödda kamrater, och detta kan i sin tur leda till förvirring, rotlöshet och aggression. Man vet att de flesta aldrig begått några brott innan de flyttade till Finland. Det om någonting är ett tydligt tecken på att orsaken finns här, i omständigheterna i det nya landet.

Utlänningsverket ser tillsvidare inga hinder för att polisens tvivelaktiga förslag förverkligas. Lagen är tydlig, utlänningar som begår grova brott kan utvisas.

Men när Finland står inför ett skede i sin historia som kräver en moderniserad och aktiv invandringspolitik, kan man fråga sig om inte det börjar bli dags att skrota patentlösningen som svarar på integrationsproblem genom att ”skicka tillbaka dem till Afrika”.

 

Patsy Nakell

 

Lämna en kommentar