Dags för Kiasmas Ars 06 –utställning. Besökarna är många och alla verkar de leta efter svar på obestämda frågor. Alla verkar de framförallt leta. Eller borde man säga leka? Folk går nämligen omkring och ser sig om, diskuterar, skrattar, funderar och så tar de och provar, känner och letar efter svar.

Årets Ars-utställning har lyckats väldigt bra på med publik kontakten. Folk engagerar sig, vågar prova sig fram och då museet inte serverar några övertydliga förklaringar i anknytning till de enskilda verken, finns det ingen annan utväg än att som besökare själv finna förklaringar.

Kanske det är just det som är så roligt med Kiasmas återkommande gigantiska Ars-utställning. Det att man får prova sig fram, man får leta, leka och roa sig åt allt det som döljer sig i konstverken. Jag ser en grupp människor som alla beundrar det schweitziska paret Gerda Steiner och Jörg Lentzlingers verk Svansjön. Färgerna upptar deras intresse, konstellationen med dess varierade och oförväntade material skapar förundran, den svarta bassängen med olja framkallar en fruktan och de vita djuren runt om ”sjön” en överraskande lättnad.

Folk står och småpratar. Överallt har vänner, älskande, bekanta och främmande grupperat sig och utbyter åsikter. Vid en hiss står en massa människor som är främmande för varandra och smilar och fnissar. Tillsammans funderar man så på hur detta skall fungera. Till slut vågar någon prova medan resten av gruppen besökare avvaktar och ser på med förväntansfulla miner. Alla tänker vi: Vad händer nu?

Det finns heller inga gränser för hur långt man kan gå i sina tolkningar. Konstkritikern, konsthistorikern likväl som lekmannen kommer att ha en mängd trådar att följa upp ifall energin och viljan räcker till. Genomsnittsbesökaren, som är mer eller mindre intresserad av konst, står i fokus och det intressanta blir att se vad folk spinner vidare på. Det verkar som om utställningen riktar sig till den som med öppet sinne men utan vare sig bestämd utbildning eller agenda vill ta sig an Ars 06 och nysta upp mängden lösa trådar.

Nära betraktaren

Konsten söker olika sätt att förstå verkligheten. Men konsten förklarar nödvändigtvis inget. Fyrtio konstnärer från tjugofyra länder presenterar sina perspektiv på konsten och den värld som omger oss. Med sina installationer, videoband, teckningar och skulpturer tar de ställning till olika värden, fenomen eller händelser. Inte sällan tar de ställning till det upptrappade våldet eller isolering. Många verk är inte bara spännande eller vackra att se på (eller uppleva, liksom i Shu-Min Lins (Taiwan-USA) Näckrosdammen där man som besökare placeras i en skön, låg stol framför en golvskärm med en dataanimerad näckrosdamm), de är spännande tankeställare.

En av de videon som lyckats väldigt fint med att intressera folk är Jun Nguyen-Hatsushibas (Japan-Vietnam) som gjort en undervatteninspelning. Folk ser, följer med, engageras men verkets betydelse blir en personlig upplevelse av tid och rymd. Så här fortsätter utställningen att skapa betydelser i all oändlighet. Folk kommer och går, det är liv och rörelse i varje rum. Folk har kommit mycket nära konsten och utställningen denna gång, det är få verk som skrämmer – i stället lockar de oss närmare.

Ars 06 – Sann känsla.
Museet för Nutidskonst Kiasma, Helsingfors till 27.8.2006.

Linda Ferreyra Sandoval

Lämna en kommentar