Finland har ju ingalunda påverkat Irans beslut direkt, men någon gång har klimatet i västvärlden varit negativt inställt till kärnkraft för civila ändamål. För Iran handlar det aktuella debaclet om ett regionellt maktspel. Iran vill vara modernt och utvecklat. Någon gång kunde man ha kontrat regimens påstående om att vilja utnyttja civil kärnkraft med att påminna den att inte ens de mest utvecklade länderna vill förlita sig på kärnkraft numera. Men nu är den tiden förbi.

Alla vet vi ju att Irans handlande är problematiskt och gömmer en hel del baktankar, men i min ledare höll jag mig till Irans argument på s.a.s. ”face value”. Finlands beslut har lett till ett gynsammare klimat för kärnkraften, och det har sina konsekvenser.

 

Patsy Nakell

 

Lämna en kommentar