Gatorna i USA fylldes av demonstranter under veckoslutet. Från Washington till Los Angeles löd rop för immigranternas rättigheter. I LA slogs rekord efter rekord, när 500 000 personer anslöt sig till demonstrationerna. Kritiska stämmor fördömde planer på federal lagstiftning med avsikt att slå ner på immigranter utan medborgarskap och personer som hjälper dem och att bygga en säkerhetsmur längs USA:s södra gräns. Los Angeles tjugosex kvarter långa demonstrationståg avancerade under lugna förhållanden, ackompanjerat av tutande horn och taktfasta rop: Sí se puede! (Ja det går!).

På måndagen kom första budet. Ett senatsutskott spelade vidare lagförslaget till senaten, med en avgörande justering: USA:s 11 miljoner illegala immigranter skall få ansöka om medborgarskap, utan att först lämna landet.

I senaten kan dragkampen bli hård. Förslaget har ett utbrett stöd bland demokraterna och ett splittrat bland republikanerna. Men få tror att mangeln kommer igång före val. Och då kan situationen vara en annan.

Källor: LAtimes.com, yahoo! news.

Mikael Brunila

 

Lämna en kommentar