– Vi närmar oss slutet av fredsprocessen. Modigt kunde man säga att det redan är fred här, ett öppet samhälle där människor arbetar och kan röra sig fritt. Nu ska freden bara manifesteras i lagen om Acehs självstyre, säger Jüri Laas, på fredsövervakarorganisationen AMM i Banda Aceh.

Ahmad Abdutaleb är acehnes och bosatt i Jyväskylä sedan 2004. Han är inte riktigt av samma åsikt som Jüri Laas.

– När man följer medierna får man en mycket bra bild av situationen i Aceh, men den är för positiv. Då jag ringde till Aceh i dag sade de att allt är bra, men att många saker fortfarande är på hälft och saknar en lösning.

Det handlar i första hand om lagen om Acehs självstyre. Aceh i Indonesien där gerillakriget rasade i 30 år. Enligt fredsavtalet är deadline för lagen den 31 mars. Nu väntas en försening. En kommission har berett lagen och hört alla parter, det civila samhället, Acehs guvernör och Gerekan Aceh Merdeka (GAM, rörelsen för ett fritt Aceh).

– AMM (Aceh Monitoring Mission) har hållit fast vid deadline den 31 mars. Men det är bättre att ha en bra lag än en dålig. Därför är det inte så farligt om det drar ut lite på tiden, säger Jüri Laas.

Han arbetar på AMM i Acehs huvudstad Banda Aceh. GAM har givit uttalanden i samma riktning som AMM. Den tidigare rebellgerillan har samarbetat och haft stort tålamod under fredsprocessen.

– Vi vill inte väcka oväntade reaktioner hos dem som inte gillar fredsavtalet. Det finns de som motsätter sig, och därför ska vi vara mycket försiktiga, säger Zaini Abdullah, som tillsammans med en del andra i GAM-ledningen fortfarande befinner sig i en Stockholms förort, där Acehs exilregering har varit bosatt under en del av den tid konflikten pågått.

Maktfördelningen

Man kan säga att lagen om Acehs självstyre till 95 procent redan är avgjord. Den sammanfaller nämligen med vad som bestämdes i fredsavtalet. Men den resterande femprocenten innehåller alla de omstridda punkterna som just nu debatteras i Aceh och i Indonesiens huvudstad Jakarta.

Kritiska ämnen är maktfördelningen mellan Jakarta och Aceh, vilka beslut som ska fattas av vem. Besluten om försvar och skattepolitik är svårast. Den största frågan är om självständiga kandidater som inte hör till något parti ska ha rätt att ställa upp i de lokala valen i Aceh. Valet ska arrangeras efter att lagen har trätt i kraft. I valet väljs Acehs guvernör och provinsens parlament.

Rätt till självständiga kandidater innebär i praktiken att GAM-medlemmarna, de tidigare rebellerna, kan bli invalda i parlamentet. Indonesiern Farid M Ibrahim är journalist och arbetade i Indonesien i nio år. Nu deltar han i ett magisterprogram för global journalistik i Sverige. Ibrahim säger att det kommer att bli en intressant situation om GAM-medlemmarna får rätt att delta i valet.

– GAM kommer att slå regeringspartierna i valet. Det är inte så lätt att avgöra hur många procent av acehneserna som står bakom GAM. Jag kommer att tänka på en av mina vänner som bor i Aceh. Han säger aldrig officiellt att han understöder GAM, men hans hjärta står på GAM:s sida. Jag tror att många förhåller sig på samma sätt som han. Det har varit så farligt att stöda GAM tidigare.

Ibrahim uppskattar att GAM har majoritetsstöd, upp till 60–70 procent av befolkningen.

Ahmad Abdutaleb i Jyväskylä talar om GAM:s understöd i liknande anda som Ibrahim.

– GAM har nämligen alltid stått på acehnesernas sida och handlat efter våra önskemål. Men nu finns det mycket propaganda i Aceh.

Den indonesiska armén är borta, men under konflikten utbildade den en milis. GAM varnade för den här milisen redan då fredsavtalet undertecknades. Det är omstritt om den här milisen överhuvudtaget finns kvar i Aceh, men Abdutaleb säger att den finns.

– Milisen gör propaganda. De godkänner till exempel inte AMM:s eller utlänningars närvaro i Aceh. Och de godkänner överhuvudtaget inte fredsavtalet mellan Indonesiens regering och GAM, säger Abdutaleb.

– En mängd miliser för TNI (den indonesiska armén) finns fortfarande kvar. De stöder TNI:s arbete, men enligt regeringen finns de inte, och om det stämmer så är det inget problem. Men det är något vi måste hålla ett öga på, säger GAM:s Zaini Abdullah.

Den nuvarande presidenten Susilo Bambang Yudhoyono har varit en av de drivande krafterna i fredsförhandlingarna och vicepresidenten Yusuf Kalla står på hans sida. Det senaste är att Kallas parti Golkar har gått ut och förespråkat självständiga kandidater. Golkar är det största partiet i parlamentet och ställningstagandet innebär en större chans för GAM-medlemmarna att få ställa upp i valet.

– Motståndet vaknade redan under de informella mötena mellan GAM och den indonesiska regeringen i början av fredsförhandlingarna. Enligt oppositionen var regeringens samtal med GAM-ledarna bara att öda tid, förklarar den indonesiska journalisten Farid M. Ibrahim.

Motvilliga nationalister

Motståndet finns speciellt inom den förra presidenten Megawati Sukarnoputris parti, Indonesiska demokratiska partiet (PDI-P). PDI-P är störst i oppositionen och näst-störst i parlamentet med 20 procent av ledamöterna. Under sin presidentperiod avbröt Megawati det förra försöket till fredsprocess i Aceh år 2003. Därefter inledde hon landets största militäroffensiv på tjugo år i provinsen.

Nu uppmanar Megawati folket att skydda nationens enighet och integritet för att hindra vissa områden att sticka ut från republikens enhetlighet.

– De som vill separera från den indonesiska staten kan ha glömt nationens historia i brist på respekt för nationens grundande fäder, sade Megawati, dotter till landets första president Sukarno, till Antara News i början av mars.

Megawati gjorde också klart att lagen för specialautonomi i Aceh går för långt. Men PDI-P har nu aningen svängt på sin retorik. De har varit mer villiga att diskutera nu än tidigare.

– Nu ska lagen klubbas igenom i parlamentet, säger Jüri Laas på fredsövervakarorganisationen AMM.

Men frågan är om det är så enkelt att bara klubba igenom den.

– Alla partier i parlamentet finns representerade i kommittén som har arbetat fram lagutkastet. Diskussionen borde ha förts inom utskottet, därför kan det mycket väl vara att lagen bara behöver klubbas igenom, säger Laas.

Enligt den indonesiska konstitutionen träder en lag som parlamentet stiftat i kraft efter 30 dagar, också om regeringen vägrar att underteckna den.

International Crisis Groups rapport ”Aceh: So Far, So Good” förutspådde att lagen antagligen inte skulle vara klar i mars. Rapporten utkom visserligen den 13 december 2005, men Jüri Laas talar inte heller rakt emot det här.

– Jag tror att det blir en två veckors fördröjning. Men två veckor är inte en så lång tid i det här fallet. Det ser lovande ut, men man vet aldrig, menar Laas.

Crisis Group uppger att lokalvalen i Aceh också kommer att skjutas upp. Enligt fredsavtalet ska befolkningen i Aceh gå till valurnorna den 26 april. Crisis Group antar ändå att en försening av valen knappast kommer att ha negativa konsekvenser för fredsprocessen.

– Val före den 15 juni skulle vara bra, då åker AMM nämligen från Aceh, säger Laas.

Ahmad Abdutaleb vågar inte gissa på när det kan bli val.

– Alla vill förstås att det lokala valet ska bli av så snart som möjligt, men det här är inte matematik, det är politik. Matematiken ger alltid samma exakta svar, men i politiken finns många svar. Det handlar om vad GAM, Jakarta och acehneserna vill, säger Ahmad Abdutaleb men vågar sig på en gissning att valet blir av i september.

Att lagen om självstyre godkänns innebär att avtalet mellan GAM och den indonesiska staten är implementerat. Åtminstone i landets lagstiftning.

 

1949 Indonesien blir självständigt från Nederländerna.

1976 Gerillakrig mellan GAM och den Indonesiska staten bryter ut.

26.12.2004 Tsunamin, Aceh är ett av de värst drabbade områdena.

22.01.2005 Fredsförhandlingarna mellan den indonesiska regeringen och GAM inleds i Helsingfors.

15.08.2005 ”Memorandum of Understanding”, fredsavtal sluts.

 

Fakta om Fredsavtalet:

http://www.cmi.fi/files/Aceh_MoU.pdf

International Crisis Group, “Aceh, So Far So Good”:

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3831&l=1

AMM: http://www.aceh-mm.org/


Eva-Maria Koskinen

Lämna en kommentar