Gratistidningen Uutislehti sata har dragit sitt strå till provokationsstacken. Och som i många andra medier under det senaste halvåret har man varken gjort det med smak eller tanke. I ”päivän kysymys” (dagens fråga) måndagenn den 13 mars frågar man finkänsligt: ”Pitäisikö Suomen olla yksikielinen maa?” (Borde Finland vara ett enspråkigt land). Den som bläddrar vidare stöter kanske på artikeln om språkgrälet inom Lärarfacket. Efter att tidningen Opettaja agerade språkrör för Suomalaisuuden Liittos önskan att förfinska Finland, hotar flera lärare i Finlands Svenska Lärarförbund att avgå. Det var i anknytning till den här diskussionen som frågan om ett språk, ett land ställdes.

Frågan är inte bara rent av dum, den är också ofullständig. Ett enspråkigt land? Javisst, ropar man bland svenskhetsivrarna – Finland för finlandssvenskarna! Vilket av våra två nationalspråk skulle egentligen falla bort? Är svaret självklart? Skall det vara självklart? Är svenskan bara en besvärlig unge i för stora skor av märket nationalspråk?

– Meningen var väl att hänvisa till finskan, men man kan väl tolka frågan på sitt sätt, svarar Ismo Uusitupa redaktionschef för Uutislehti sata. Frågan kunde ha ställts bättre, men kanske man skall se den i ljuset av den s.k. tvångssvenskan, fortsätter han.

Alltså. Vi har två vägar att gå. Antingen lyder den underförstådda frågan: ”Borde Finland vara ett enspråkigt finskt land?” eller så är den fri för tolkning. I det första fallet är den kränkande. Den uppviglar till kulturell diskriminering. Vilka tankemönster blottas egentligen då frågan om enspråkighet kan ställas som en självklar fråga om finska som landets enda språk? I det andra fallet är frågan otydlig. Och en otydlig fråga i en opinionsmätning är lika med ingen fråga och framför allt inget relevant svar.

Tyvärr gäller båda alternativen. I skrivande stund sitter finskhetsivrare med mobilen i vacker hand och röstar ut allehanda minoriteter från Finland. Resultatet är inte irrelevant, eftersom frågan kommer att uppfattas av precis alla så som den var menad, och udden av de några tiotals procenten som vill tysta svenskan talar klarspråk. Finland fortsätter att vara ett land för eviga främlingar.

Uutislehti sata bad 14.3. om ursäkt för sitt utspel. Man bedyrade att frågan inte står i enighet med tidningens linje och man vill vara med och främja det pluralistiska samhället. Att resultatet hade varit till tvåspråkighetens fördel utgavs, men inga exakta siffror. Vid tiden av vårt samtal med Ismo Uusitupa visade statistiken från Internet röstningen 57 procent för tvåspråkighet och 43 procent mot.

Mikael Brunila

 

Lämna en kommentar