Hon ser det andra inte ser, vill se, eller det som andra glömt bort, gömt undan eller undviker. Charlotta Boucht har en förmåga att se detaljer i vardagen. En spricka i en vägg, skuggor över en fasad, ett lock på en bensintank eller skiftningar i berg av svart kol. Allt blir levande då Boucht närmar sig föremålen och ser på dem genom sitt objektiv.

Det svarta förblir aldrig svart utan får ett antal skiftningar som ger djup åt de kontrasterande färgerna. Ytor förblir aldrig blanka och intetsägande utan blottar mönster av patina. Det är inte helt fel att påstå att Charlotta Bouchts seende är unikt och hon lyckas också kommunicera vidare det hon tar fasta på. Betraktaren ser med detsamma idén med Bouchts bilder.

Hur blir man fotokonstnär? Det har skrivits att fotogenren är en av de få där utbildning och erfarenhet inte är en garanti för framgång. Men däremot är resultatet slående då en erfaren och välutbildad fotograf går in för att ta konstnärliga bilder. Det kan bli mycket lyckat, och jag tycker faktiskt att det är Bouchts vana och kompetens som ger utställningen en prägel av professionalism. I kombination med hennes talang för att se och välja ovanliga objekt är resultatet bilder med skärpa, klarhet och djup. De talar på ett okonstlat sätt direkt till betraktaren.

Landskap. Charlotta Boucht. Galleria Krista Mikkola/Kristan Salonki i Helsingfors, till 2.4.2006.

Linda Ferreyra Sandoval

 

Lämna en kommentar