MEDIAS TYSTNAD

av Ernst Mecke
Ernst Mecke.

Ernst Mecke.

Tidigare förra veckan gjorde israeliska trupper, med stöd av tanks en räd mot det palestinska fängelset i Jeriko. De tog och bortförde flera fångar som de ville ha för egna ändamål. Brittiska och amerikanska fångvaktare som hade gått med på att garantera fångarnas säkerhet, hade lämnat platsen strax innan israelerna kom. Medias reaktion var obefintlig.

Händelsens konsekvenser blir att de palestinska myndigheterna inte längre kan fängsla muslimska militanter, då risken finns att israeliska trupper kidnappar dem så fort informationen läcker ut. Detta skulle då leda till att de palestinska myndigheternas blir reducerade till någon sorts underhuggare till de israeliska ockupanterna, vilket skulle förstöra allt förtroende hos den palestinska väljarkretsen. Effekten är förmodligen medveten från Israels, USA:s och nu också Storbritanniens sida. De kommer även med största sannolikhet även använda Hamas eventuella motvilja att arrestera militanter som ännu ett bevis för att regeringen bara består av terrorister.

De brittiska och amerikanska soldaternas “trovärdighet” som fångvaktare och allierade till den palestinska regeringen har blivit klart uppenbar för alla. Stater som funderat på att gå med i Nato har fått lära sig att om israeliska ockupanter önskar, skulle Nato-trupperna utan varning lämna sina positioner och släppa in fienden. På så sätt lämnar de människor de har lovat att skydda åt sitt öde. I framtiden kan samma sak också komma att inträffa med andra partners än israelerna.

Medias tystnad angående händelsen är anmärkningsvärd. Påstår de att de inte vet någonting, eller är det snarare ytterligare ett fall av en USA-orienterad “Finlandisering”?

Ernst Mecke

Lämna en kommentar