Obefogade krav på genomförd värnplikt är vanliga i platsannonser, varnar Vapenvägrarförbundet. Detta går stick i stäv med lagen om lika behandling, där diskriminering på basis av religion, etisk övertygelse, åsikter eller hälsoskäl förbjuds. Endast då genomförd värnplikt verkligen har en avgörande betydelse för utförandet av arbetsuppgifter, får det ställas som en förutsättning. I alla andra fall handlar det om diskriminering, hävdar vapenvägrarna.

Ibland handlar kraven i platsannonserna verkligen om favorisering av män som gått armén, men ofta är det frågan om rena missförstånd. Arbetsgivaren vill ha hängivna arbetstagare som är redo att binda sig. Annars kan bl.a. fortbildningskostnaderna bli övermäktiga, speciellt för små företag.

Ungefär sådant var fallet som ursprungligen fick vapenvägrarna att slå larm. Duell Office Oy i Åbo krävde genomförd värnplikt av de sökande till en lediganslagen plats. Vapenvägrarförbundet förde frågan till Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt, där kravet bedömdes som obefogat. Dessutom var det diskriminerande mot kvinnor som inte gjort värnplikt, civiltjänstgörare, sådana som avstått från beväringstjänst p.g.a. etiska eller religiösa motiv eller av hälsoskäl. Duell Office fogade sig och tog bort kravet från annonsen.

Fallet har fått vapenvägrarna att utropa en kampanj mot värnpliktsrelaterad arbetsdiskriminering. Man har på två månader anmält 25 motsvarande fall till myndigheterna. I samtliga fall som nått arbetarskyddsdistrikten har domen motsvarat den som utfärdades i fallet Duell Office. Också i riksdagen har man fått genklang. Oras Tynkkynen (de gröna) frågade den 23 februari regeringen skriftligen, ifall man är medveten om att arbetskraftsadministrationen sprider platsannonser med diskriminerande kriterier. På arbetsministeriets hemsida, mol.fi, krävs det i åtminstone ett tiotal platsannonser för bl.a. servicemän, låssmeder och elektriker genomförd värnplikt. Regeringen måste besvara frågan senast tre veckor efter att den ställts.

Vapenvägrarna understryker att det i lagen om lika behandling även påpekas att myndigheterna skall ”i all sin verksamhet målmedvetet och systematiskt främja likabehandling”. Seden tycks vara en annan, med tanke på platsannonserna på mol.fi.

 

Mikael Brunila

Lämna en kommentar