Ockupanter och ockuperade har gått till valurnorna i det Heliga landet. Dags för domarna att dela ut poäng.

Det amerikanska nykonservativa presidiets ledande forskare inom Mellanöstern och kriget mot terrorismen (samma sak?), Daniel Pipes, anser att israelerna inte givits möjlighet att rösta rätt. Han konstaterade inför valet sin frustration över att inget av de israeliska partierna bjuder på receptet som skulle ”garantera en seger i kriget mot palestinierna”.

Pipes eget recept lyder som följer: Israel borde med sin vapenmakt köra palestinierna så djupt ner i jordens avgrund att de för all framtid skulle ge upp sitt mål att förstöra Israel.

Om man inte har möjlighet att rösta rätt, måste man rösta fel. De israeler som röstade på partierna som stöder rivandet av bosättningarna, röstade destruktivt, konstaterar Morton Klein, ordförande för det mäktiga The Zionist Organisation of America. Han lovar diskutera direkt med sitt lands högsta ledning om hur skadlig Israels reträtt från Västbanken skulle vara för USA:s krig mot terrorismen.

Vräkningen av ungefär 8000 judar från det ”värdelösa” Gaza var en barnlek jämfört med ens en partiell uttömning av Västbanken, varnar högerextremister i Israel och USA. Tömningen av Gaza försnabbar en ny förintelse, varnade fanatiker redan förra sommaren.

Förintelsen och kriget mot terrorismen är grovt okonventionellt artilleri när världen röstar om hur långt judestaten av s.k. historiska skäl får överskrida internationell rätt och utvidga utanför sina erkända gränser.

Palestinierna erbjöds möjligheten att rösta rätt, dvs. på den PLO-ledda administrationen. Hamas jordskredsseger signalerade ett utstuderat stöd för extremislamska idéer. Ett dylikt beteende tvingar Israel att ensidigt utstaka fredsramarna, lyder flera israeliska observatörers dom.

Hur kan palestinierna få förlåtelse för sin provokation? Hamas premiärminister Ismail Haniyeh tycks ha fattat det officiella Palestina-spelets regler – oavsett om han tänker följa dem – en leende charmoffensiv går inte att utföra med täckt ansikte. I en artikel han skrivit till The Guardian, navigerar han mellan fredsprocessens blindskär på så sätt, att texten utan avsnittet om palestiniernas rätt till självförsvar ”med alla tillgängliga medel” kunde misstas som en skrivelse av någon Fatah-ledare.

Föreställningskriget i västmedier är ett nytt gebit för Hamas. Motståndet skulle vara lätt för branschens mästare, som t.ex. de mäktiga judiska och kristna organisationer som stöder Israels ockupationspolitik. Under Haniyehs artikel hittar man hans titel och e-postadress: [email protected]. Vågar någon ta kontakt?

övers. MB

Mikko Zenger

 

Lämna en kommentar