Allmänna journalistförbundet har belönat Ny Tids specialredaktör Peter Lodenius med ett journalistpris. I prismotiveringen kallas Lodenius för ”en långa linjens grävande journalist i ordets bästa betydelse”. Vidare skriver man:

”Lodenius har skrivit om världen och i synnerhet tredje världen i fyra årtionden – långt innan man började tala om globalisation. Han har lyft fram saker och områden som de stora medierna inte har orkat fördjupa sig i.”

Han har ”försvarat journalistisk frihet, öppenhet och förnyelse mot tidens politiska tryck”.

”Han var med och introducerade gröna idéer, feminism och globalisationskritik i den finländska debatten.”

”Allmänna journalistförbundet belönar Peter Lodenius för ett värdefullt livsverk och i synnerhet för hans två senaste böcker, som öppnar nya perspektiv för att förstå världshändelserna i början av detta århundrade. Bushs nya värld (2004) och Islam och moderniteten (2005) kastar på ett unikt sätt ljus över USA:s religiösa nyliberalers politik och den islamiska världens inbördes spänningar.”

(Böckerna finns att köpa på www.nytid.fi).

Patsy Nakell

 

Lämna en kommentar