I år hölls den 72:a internationella PEN-kongressen i Berlin, där över 450 författare från omkring 80 länder samlades för att diskutera frågor som är viktiga för dagens skrivande.

Organisationen PEN (Poets, Essayists, and Novelists) grundades av Catherine Amy Dawson Scott och John Galsworthy i London 1921. Organisationen har som grundidé att jobba mot alla former av rasism, klasskillnader och nationalism. En speciellt viktig del av PEN:s verksamhet är att stöda fängslade journalister och författare. I dag hör omkring 140 författargrupper från nästan hundra länder till PEN.

Huvudtemat för kongressen var Att skriva i en orolig värld. Johano Strasser, chef för Tysklands PEN-center, betonade för journalisterna att kongressen inte endast strävade efter fred och samförstånd, utan även efter att poängtera skillnaden mellan konsten och konflikter. Konsten och litteraturen har egna, oersättliga humanistiska värden som inte får påverkas av konflikter. Speciellt viktigt är detta i områden där människor tvingas leva med krig, där länder splittras, där kriminella tar lagen i egna händer, där kriget blir handel medan handel blir krig.

Huvudtalare vid öppningsceremonin var president Horst Köhler som talade för det fria ordets makt, samt nobelpristagaren Günter Grass. Grass ifrågasatte kongressens motto och sade: Kan man påstå, att skrivandet är en rofylld händelse?

Meningen med kongressen var inte att presentera tyska författare, även om Tyskland var värd i år. Organisatörerna har gett författare från världens olika hörn chansen att visa upp sin produktion i Berlin. Ett exempel bland programpunkterna var Världen i litteraturens långa natt som hölls i Akademie der Künst, där bland annat A. L. Kennedyfrån Skotland, Drago Jancar från Slovenien och Carmen Boullosa  från Mexico läste sina alster. PEN-kongressen reserverade även en helkväll för Afrika, Europas grannvärldsdel.

övers. Teo Ijäs

Markku Rainer Peltonen

 

Lämna en kommentar