Hip-hopen i Sydafrika lever. Men inte det liv som man på avstånd skulle tro.

Den sydafrikanska rapartisten Zubz utför trollkonster på etnofestivalen Faces. Publiken är lättflörtad, men så är också Zubz musik på något plan gränsöverskridande. Det behövs då man beträder den spräckliga Sydafrikanska marken.

– Historien, förtryckssystemet vi haft, har splittrat landet genom ras, färg och kultur. Följaktligen har folk vuxit upp med vissa begränsningar. Min grupp försöker sedan samla de olika erfarenheterna i uppväxten och foga ihop dem genom musik och klang. På så vis kan vi kringgå folks bakgrund och varifrån de är. Till slut blir musiken en smältdegel som alla kan nära sig av.

Även själva hip-hopen i Sydafrika upplever en kulturell splittring.

– Just nu gör rapartister sin musik för vissa folkgrupper. T.ex. förstår vita sällan rap som går på zulu på grund av språkbarriären. De lyssnar sedan istället på Eminem, som ju inte ens är sydafrikan. Hip-hopens själ känner ändå inga gränser. Speciellt i Sydafrika med elva officiella språk och dubbelt så många olika människor får hip-hopen en livsviktig roll som brobyggare. Personligen är publiken alltid blandad när jag spelar. Men det beror förstås på var jag spelar. Om jag spelar i Soweto, en township i Johannesburg, är publiken garanterat mörkare än om jag spelar i Welkom. Men i allmänhet tror jag att min musik, som ju går på engelska men samtidigt reflekterar min uppväxt som svart, charmar över rasgränserna. Så är det ju med musik. Den har en sådan inverkan på folk.

Zubz är egentligen född i Zambia och delvis uppvuxen i Zimbabwe. Hans förgrenade rötter har stärkt hans tro på en gränsöverskridande människouppfattning.

– Min bakgrund har bara bekräftat för mig att människor oberoende av ursprung i grund och botten är lika. I min musik behandlar jag mest sådana känslor som alla kan relatera till. Det finns ingen explicit publik jag försöker nå. Att det handlar om hip-hop begränsar förstås litet. Jag försöker tala om sådant jag själv eller mina nära och kära upplevt. Däri bottnar mina texter. Om det är något jag inte upplevt, så forskar jag i ämnet och försöker förstå vad kärnan i frågan är. Så länge jag har ett budskap i musiken är jag nöjd.

En smak av mtv

Fast Zubz söker efter minsta gemensamma nämnare verbalt, vill han inte begränsa sig musikaliskt. Det att han gör hip-hopmusik får inte tolkas för snävt.

– Jag försöker att inte begränsa mig till klassiska hip-hopbeatar, utan istället behålla friheten att röra mig över till t.ex. en jazzigare beat.

Trots sin öppna inställning, kan Zubz’ låtar i flera fall musikaliskt ställas under kommersiella stjärnor. Bismaken av MTV är starkt närvarande. Men Zubz fruktar inte sin spegelbild och förklarar:

– Vi översköljs av utländsk kultur precis i samma omfång som ni och mera. Jag växte upp enbart med amerikansk rap, nog för att jag för det tar avstånd till bling-bling kulturen. Nuförtiden får jag musikalisk inspiration även från Sydafrika. MTV är idag en del av den afrikanska upplevelsesfären. Det här måste man förstå och samtidigt inse att det inte hindrar oss från att vara afrikaner. Min musik klingar klart och tydligt Zubz. Ingen amerikansk rappare kunde göra precis det jag gör.

Zubz tar heller inga större tjurar vid hornen. Hans musik känns rumsren, aningen för kiva för att verkligen föra talan för tunga sociala problem. Men musiken är knappast heller menad som en reflektion av en viss verklighet, utan tangerar mera känslor som inte är bundna vid en viss livssituation och skapar en rytm som berör alla.

Arbetet med ungdomar verkar vara det som Zubz musik bottnar och vart han försöker sträcka den. Zubz lär enligt sina finska värdar ha arbetat i sitt hemland i brett omfång med olika gräsrotsorganisationer och utvecklingsprojekt för unga.

– Vår uppgift är att ersätta den aggressiva bilden av Afrika. Det pågår en strid i Sydafrika. Ungdomar försöker verkligen skapa förändring. Jag kontaktar organisationer som arbetar i townshipen. Genom personer som känner till området kan jag försöka nå ungdomar genom att lära dem att rappa eller diskutera hur man kan bryta sig loss från fattigdomen.

Det som gått i arv

Politiken är ett träsk Zubz inte vill stiga i. En fråga om Thabo Mbekis grumliga HIV-linje får avslag av rapparen som hellre håller sig till mera allmänna uttalanden. Blundar för HIV gör han ändå inte:

– HIV sprider förstörelse över hela den afrikanska kontinenten, inte bara i Sydafrika. Sydafrika är ju ett av de svårast drabbade länderna, men hela kontinenten har våldtagits av sjukdomen. I mitt nyaste album lyfter jag fram HIV i låten Brand New Day. Men det här plågoriset är något vi har fått i arv av en förgången förtrycksapparatur, kolonialismen. HIV drabbar ju folk världen över. Men Africa har fått i arv fattigdom, ekonomisk instabilitet och depression. Vi är de fattigaste och vi är de minst utbildade. Så HIV och till och med Malaria får skörda hundratusentals liv, när folk istället kunde lära sig, gå i skola och leva. Och en del av den här utbildningen sker genom musik. Och det är något som nu händer överallt i Afrika.

Young Africa

 

Zubz besök i Finland drivs av kulturföreningen Etnokults projekt Young Africa. Meningen är att länka finska och sydafrikanska ungdomar. Programmet har bestått av Zubz uppträdanden på bl.a. festivalen Down by the Laituri och Faces Etnofestival och ett ungdomsläger. För tillfället är projektet enkelriktat, med influenser från Sydafrika till Finland men just inte tvärtom. Den sydafrikanska verkligheten och hur lokal befolkningen tampas med sin vardag skall hämtas närmare den finska, samtidigt som man hoppas lösa fördomar gentemot Afrika överlag.
Källa: faces.fi

Mikael Brunila

 

Lämna en kommentar