Nu när Polen har varit medlem i EU i över två år har de flesta av landets cirka 2 miljoner jordbrukare en positiv inställning till EU.

Det bör sägas att merparten av dem är småjordbrukare. Den genomsnittliga gårdsstorleken i Polen ligger i dag någonstans mellan 8 och 15 hektar.
Före Polens medlemskap i unionen hörde just jordbrukarna till de ivrigaste EU-motståndarna i landet. De var rädda för att medlemskapet skulle innebära slutet på deras näring. Det har inte hänt så, åtminstone inte ännu. Tvärtom hör jordbrukarna till dem som EU-medlemskapet gynnat allra mest.
Den gångna sommaren var ovanligt svår också för Polens jordbrukare. Landet upplevde den värsta torkan på över 220 år. Och efter den långa torkan blev det plötsligt hårda regn och översvämningar i sydvästra Polen. I stora delar av landet blev omkring hälften av skördarna förstörda.

Andrzej Lepper, som fram till slutet av september var Polens jordbruksminister och som också är ledare för det vänsterpopulistiska partiet Samoobrona (Självförsvar), har rest ivrigt runt i Polen.
Lepper, som är dömd för brott i samband med våldsamma demonstrationer mot EU före Polens inträde, vill nu visa sig bland de bönder som har det svårt efter torkan. Leppers synliga aktivitet beror på höstens lokala val. Och det finns gott om röster att samla på landsbygden, för över 20 procent av Polens befolkning får ännu i dag sitt levebröd från jordbruket.

100 procents stöd i EU

Jag träffade Lepper på ett torrt fält cirka 40 kilometer norr om Kraków.
I början av vårt samtal påminde jag honom att han tidigare varit milt sagt kritisk mot Polens EU-medlemskap. Lepper medgav inte detta.
– Jag har alltid varit en eurorealist. Jag har inte varit optimist eller skeptisk. Jag har alltid haft en realistisk inställning till medlemskapet. Jag har alltid sagt att man inte får någonting gratis. Nu har det visat sig att jag har haft rätt. Polen anslöt sig till EU på dåliga villkor. Det kan man se i dag. Vi polska bönder har tillsammans med Polens egna understöd bara 65 procents stöd per hektar, när de gamla medlemsländerna har 100 procent. Det är inte rättvist. Det är inte partnerskap. Vi betalar nu mycket låga priser för spannmål per hektar, bara cirka 130 euro och det är mindre än vi gjorde före inträdet. Samtidigt har produktionskostnaderna stigit med hela 30 procent. Hur skulle jag kunna säga att läget är bra? Jag vill vara med i EU. Polen är med och kommer att bli med, men vi måste vara äkta partner. Jag anklagar inte EU:s ledare för dessa villkor, som Polen underskrev för att bli medlem. Nej, jag anklagar dessa polacker som förhandlade med dem. De var inte intresserade av Polens bästa.
Jag påpekade att Lepper mycket väl måste veta att EU:s jordbrukspolitik kommer att ändras år 2013. Lepper tvivlade på det.
– Ja. Det kan hända. Det finns ännu inga fastställda regler för det. Storbritannien vill ha en annorlunda jordbrukspolitik. Frankrike, Tyskland och Polen är inte riktigt villiga att ändra på det.

Huligan?

Om det skulle bero på Lepper vore det omöjligt att försämra de polska jordbrukarnas stödvillkor i framtiden. Eftersom dödsstraffet diskuterats mycket i Polen tog jag upp också detta ämne med Lepper. Jag hade läst att han skulle vara för återförandet av det. Han nekade.
– Dödsstraff? ”Självförsvar” stöder ett sådant dödsstraff som inte verkställs. Det vill säga, att det skulle vara en livstidsdom utan någon nåd. För några kallblodiga grova brott borde man verkligen ha dödsstraff. Jag förstår att EU inte accepterar sådant. Vi är nu med i EU och jag vet att dödsstraffet är bannlyst i EU. Däremot finns det inget förbud mot ett dödstraff som inte skall verkställas. Alltså, en livstidsdom utan någon som helst möjlighet till nåd, för mord begångna av pedofiler o.s.v. Och de som blir dömda borde arbeta hårt. Man skall inte bara mata banditer.
Lepper var och är mot Polens deltagande i Irak-kriget.
– Jag är mot de polska truppernas närvaro i Irak. Vi är mot vårt deltagande i Irak eller i andra operationer som inte har FN:s fullmakt. Våra pojkar borde dras tillbaka från Irak omedelbart.
–Jag anser att president Aleksander Kwasniewski och premiärminister Leszek Millerbegick ett hemskt misstag när de skickare våra soldater dit. Vi hade inget behov att gå dit. Bara Gud vet när det där kriget tar slut. Jag är rädd att kriget där kommer att överleva oss och våra barn och barnbarn. Det blir ingen sämja där. De har så annorlunda traditioner, deras religion är annorlunda, liksom deras mentalitet och historia. De har ett stort hämndbegär.
I slutet av vårt möte på det torra fältet sade jag till Lepper att han ofta ses som en huligan, speciellt i Polen. Lepper lät sig inte att provoceras. Han viftade med sin högra hand innan han svarade.
– Ja, det snackas så mycket. Jag jobbar konsekvent. Det som snackas stör mig inte. Låt dem tala. Jag har varit konsekvent i min politik i 16 år. Jag har inte velat ställa upp som kandidat i andra partier. Jag har uppställt ett mål för mig. ”Självförsvar” måste regera i Polen. Och kanske kommer vårt understöd i framtiden att vara så stort att vi kommer att styra landet.


* Leppers Självförsvar fick 11,41 % av givna röster i parlamentsvalet i fjol och blev det tredje största partiet i sejmen. Lepper själv fick 15,11 % av rösterna  i presidentvalet 2005.
* Intervjun gjordes innan Lepper sparkades från regeringen. Polens premiärministerJaroslaw Kaczynski (Lag och Rättvisa) försöker nu samla eller ”köpa” ihop en majoritet bakom sin regering i parlamentet. Han har redan lyckats få på sin sida några avhoppare från Leppers Självförsvar. Lepper hotar avhoppare med rättsliga åtgärder. Före fjolårets val skrev alla kandidater i Självförsvar under ett avtal att ifall de blir valda kommer de inte att byta parti, och ifall de gör det blir de tvungna att betala cirka
125 000 euro i skadestånd, för att de använde Samoobronas logo i sin valkampanj. Lepper kallar dessa avtal för växlar.
Innan Lepper fick sparken kritiserade han häftigt Jaroslaw Kaczynskis löfte att skicka 1000 polska soldater till Afghanistan. Om Kaczynski inte lyckas att få en majoritet bakom sin regering är Polen på väg mot nyval. Hur som helst är Polen igen på väg mot en mycket turbulent politisk framtid.

Martti Puukko

 

Lämna en kommentar