I september nästa år är det etiopiskt millenniumskifte. För att allt ska gå bra har en kommitté tillsatts. Det kommer att bli en nationell folkfest på samma sätt som när millenniumskiftet firades runt om i den del av världen vi kommer ifrån. Nu är det etiopiernas tur att festa och jag tycker att de förtjänar det. För businessvärlden gäller det att utnyttja millenniumfirandet så mycket som möjligt för att kamma in så mycket avkasting så möjligt.

Det etiopiska millenniefirandet innebär inte bara fest och ”business as usual”, utan också den dag då den etiopiska ortodoxa kyrkan ska expandera utåt. För första gången i Etiopiens historia är landets religiösa samfund redo att gå ut i världen och sprida den etiopiska ortodoxa religionen. Medan den etiopiska kristna kyrkan planerar att invadera Europa och Asien, är det etiopiska muslimska samfundet på väg till Afrika och arabvärlden. De vill sprida sin tro och omvända så många människor så möjligt.

Jag frågade en ortodox präst som ska resa till Norden, bland annat till Finland, varför valet fallit på Finland.  ”Landet är rikt och människorna anser sig vara kristna protestanter, vad kan ni hjälpa dem med”, undrade jag. Han svarade att han vill åka till Finland eftersom det är den etiopiska kyrkans uppgift att sprida tron till alla medmänniskor, både hemma i Etiopien och utomlands. ”Vi vet att de i norr har mycket som vi saknar här, men vi har något de inte har men behöver, och det är Gud. Jag har varit i ett nordiskt land på besök”, poängterade han, ”där är kyrkorna tomma på söndagarna. Om det finns någon plats där Gud vill att vi ska arbeta, så är det på sådana ställen. Vi vill visa vår religion och värva nya medlemmer. Tillsammans med de nyförvärvade kan vi samla kraft och hjälpa de människor som behöver hjälp här hemma och i andra länder. Människor i väst behöver inte materiell hjälp lika mycket som människor i andra delar av världen, men de behöver Gud och vi har honom. Titta bara på hur våra människor dyrkar Gud”, tillade han. ”Varje dag fylls kyrkorna till bristningsgränsen”.
Hur ska ni komma in i det nordiska samhället? frågade jag. ”På samma sätt som våra kristna vänner som missionerar i Etiopien”, svarade han. ”Vi söker tillstånd för att bygga etiopiska samlingsplatser för människor som är i behov av kontakt. Byggnaderna ska byggas på etiopiskt sätt och av etiopiska experter. För att dessa ska kunna bygga och samtidigt följa sin religion, måste en etiopisk ortodox kyrka byggas intill samlingsplatsen. Och därifrån börjar vi sprida tron och omvända människor. Vi är säkra på att det kommer att lyckas. Titta bara hur vi lyckas hålla människor troende här hemma. Varenda morgon kommer vi att väcka människor med Guds ord där som vi gör här”.
Hur kommer de finska beslutfattarna och kyrkans ledare att reagera? Kommer de etiopiska ortodoxa samfunden att berätta för sina fattiga medlemmar i Afrika att de spenderar deras pengar på att omvända människor i det rika Norden?
Ovanstående är bara en tankelek. Men ju mera jag leker med tanken, desto konstigare blir det för mig att Etiopien invaderas av olika religiösa grupper. Etiopien är landet med världens äldsta kristna, muslimska och judiska samfund. Oberoende av tro är de flesta etiopier väldigt religiösa. Om det finns något befolkningen här behöver, så är det absolut inte flera gudar eller religioner.

Modou Sidibeh

 

Lämna en kommentar