En atmosfär av skräck har spridits i Oaxaca under de senaste veckorna.

Kampen som pågått i Oaxaca i över ett halvår är inte längre synlig på gatorna. GuvernörUlises Ruiz försäkrar att staden återgått till normalläge, men människorättsorganisationer talar istället om ett undantagsläge.
Konfrontationer den 25.11. lämnade efter sig fem döda och hundra sårade, 214 personer arresterades, bland dem många som inte hade något med demonstrationerna att göra. Det är oklart vem som brände stadens rättshus och andra byggnader, men händelserna har använts för att utmåla APPO som en liten grupp vandaler.
Under de följande dagarna fortsatte patruller och godtyckliga gripanden på stadens gator. Polisoperationer gjordes i hem och skolor. Många av de gripna har förflyttats till fängelser långt utanför Oaxaca utan möjligheter att kommunicera med familj eller advokater. Enligt människorättsorganisationen LIMEDDH (Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos) har största delen av fångarna torterats. Fångar vittnar om misshandel, hot och förödmjukelser, i allvarligare fall skallskador, brutna revben, sönderslagna knän, brännskador och sexuellt våld.
Ett effektivt vapen för att sprida skräck och tudelning i Oaxaca har varit Radio Ciudadana, en piratradiostation stödd av Ulises Ruiz. Radion ger ut adresser till APPO-medlemmar och organisationer och uppmanar lyssnarna till att bränna upp deras hem eller kontor och skada  medlemmar och sympatisatörer av APPO och utländska journalister. En del oaxacabor har följt uppmaningen att ange grannar som stöder APPO.
Repressionen mot rörelsen i Oaxaca har jämförts med 70-talets ”smutsiga krig” mot politiska aktivister och atmosfären under diktaturens tid i Guatemala. Oaxaca har också beskrivits som Felipe Calderons test och det första exemplet på hans linje mot politiska rörelser. Presidentbytet och händelserna i Oaxaca har väckt diskussioner om en djup politisk kris i Mexiko, som konflikten i Oaxaca bara gjort mer synlig.
Den nya regeringens kriminaliseringskampanj mot APPO pågår fortfarande. Flera av rörelsens ledare har arresterats, andra har tvingats gå under jorden. Arresteringsorder har getts för hundratals APPO-medlemmar, och även för människorättsaktivister som utrett händelserna.
Rörelsen som dominerat gatubilden i Oaxaca i flera månader tvingas nu gömma sig, men APPO fortsätter sin verksamhet. Efter två veckors tystnad har människor också börjat övervinna en del av sin rädsla, och under den senaste veckan har flera demonstrationer ordnats i Oaxaca.

Laura Böök

 

Lämna en kommentar