I mitt engelska husorgan Resurgence läser jag en recension av en bok skriven avMichail GorbatjovEtt manifest för jorden heter den, och Gorbatjov talar tydligen både för behovet av vad han kallar ”Global Glasnost” och om nödvändigheten av att skapa globala demokratiska organ. Han föreslår t.ex. att världen behöver ett globalt ”De äldstes råd”. Recensionen är kort men uppiggande och jag lägger den i andanom på hyllan med “Andras tankar/handlingar som gör mig på gott humör”. Eftersom jag bor  i en förhållandevis liten stad kan jag inte räkna med att i förbifarten kunna bläddra igenom boken i en bokhandel för att bedöma ifall den också behöver sättas i högen “Böcker att läsa snart”. Kombinationen av att Åbo, trots två universitet, är en usel bokhandelsstad och det krassa faktumet att man inte hinner läsa allt som kan vara viktigt, gör att jag just nu tycker att det räcker fint med att ha läst en liten recension.

Sen lyckas jag se sista delen av den svenska tevedokumentären Planeten. FilmarnaMichael StenbergJohan Söderberg och Linus Thorell har under några år intervjuat ett femtiotal forskare och tänkare kors och tvärs i världen och gjort en sammanlagt fyra timmar lång teveserie om jorden och framtiden. En biografversion finns tydligen också. Al Gores miljöfilm tidigare i höstas var starkt präglad av formatet powerpoint föredrag. Dokumentärfilmen Planeten har ett mera genomfört grepp. Seriösa intervjuer, där tänkande mänskors ansikten återkommer och resonerar kring hur vi skall lyckas föra världen och livet vidare på ett gott sätt, blandas med äldre, mer eller mindre satiriska massmediabilder kring utvecklingsvisioner vi idag vet bättre än.


För min del lyckades jag alltså bara se den sista fjärdedelen av dokumentären. Där påmindes jag t.ex. om miljöforskaren George Monbiot. Han är inne på samma spår som Gorbatjov: Hur kan man ens tänka att det skulle gå att styra världens framtid mot överlevnad och rättvisa, om det inte existerar globala demokratiska organ? Monbiot har redan länge talat för nödvändigheten av klarare visioner för demokratiska globala redskap och behovet av att skapa sådana. Vi behöver förstås ett världsparlament vid sidan om de nationella staterna, ett lågprofilerat globalt arbetsredskap. FN har trots allt i sin nuvarande form ingen möjlighet att fungera som ett tillräckligt organ för världens framtid. De största och starkaste organen är idag globala företagsimperier med mera makt än regeringar och stater. Och organsationer som Världsbanken eller Internationella Valutafonden är inte heller demokratiska inrättningar, utan verkar på den rika Nord-världens villkor. George Monbiot är å ena sidan känd som en mycket konkret och analyserande steg-för-steg miljökämpe, å andra sidan diskuterar han alltid samtidigt globala visioner. Hans nyaste bok, som just kommit ut, heter kort och gott Heat, och i den lär han inte bara diskutera den överhettade jorden, utan t.ex. även analysera hur storföretag agerar när de hindrar miljöåtgärder.

Det är redan flera år sedan han gjorde det utmärkta tankeexperimentet om hur ett globalt parlament – en demokratiskt vald och kontrollerad representation – skulle kunna se ut. Han tänkte sig som exempel ett parlament med 600 representanter, och samtliga jordens invånare som väljare. Valkretsarna skulle bestå av folkmängder på ca 10 miljoner. De skulle utgå från de mänskliga individerna och inte följa nationsgränser. Tanken är en jordglobsversion av principen om ”en människa en röst”, eller varför inte ett talande tillämpningförsök av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Att tänka i termer av verkliga människor istället för stater, är vi ovana vid. Man kan fundera kring hur  maktförhållandena skulle förändras, hur majoriteter och minoriteter skulle se ut, hur justeringar av röstområden enligt befolkningstillväxter skulle tillgodoses. Eller tänka sig hur det globala parlamentet, också i Syd, tydligt skulle säga samma sak till alla företag: Fint, bra, välkomna, här är de globalt gällande reglerna för mänskliga rättgheter, miljöansvar, sociala insatser m.m. Om ni följer dem får ni gärna verka, annars är ert företag helt enkelt inte lönsamt för jorden, och vi har inte plats för det.

Monbiot brukar säga ungefär så här: visst, det här fantasier, men borde vi då istället helt låta bli att tänka på världen och framtiden? Med bilden av det globala parlamentet visar han också hur viktiga visioner är, för att får tag i vad vi söker och vill ha, som redskap för att ge form och skapa klarhet. Vilka de steg sen är som vi faktiskt tar och hur vi tar dem, är förstås en annan sak – men helt sammanhängande med grundvisionerna. FN har, trots allt, i nuvarande form ingen möjlighet att fungera som ett tillräckligt organ för världens framtid.
Visioner är kartor som gör att vi kan förbereda oss och planera resrutterna. Och i sin tur lever visionerna av och med den kunskap som uppstår under resorna. Den politiska verkligheten ombord på jorden i dag befinner sig förstås långt ifrån ett världsparlament. Men tanken känns självklar: Alla är lika värda, och allas gemensamma medverkan kan göra det möjligt att tänka tillräckligt långsiktigt. Idén utgår ifrån att människan och naturen självklart är sammanvävda, och betraktar den globala helheten som mycket mera än existerande politiska strukturer eller samhällsbyggen och deras historia. Tanken är en uppfriskande dubbelexponering av den liksom givna historien, och breddar perspektivet på vår era.
Jag sparar alltså bilden av det globala parlamentet i högen med andra uppiggande tankar. Den mår bra där, tillsammans med Gorbatjovs ”De äldstes råd”. Ugh.

Mariella Lindén

 

Lämna en kommentar