Läkare utan gränsers internationella personal återvänder nu till Somalia efter att stridigheterna lugnat ner sig något. Organisationen har främst varit verksam i södra och centrala Somalia, områden som Islamiska domstolarna (ICU) kontrollerade från juni tills för några veckor sedan.

Situationen är allvarlig i Somalia, som plågats av interna konflikter och översvämningar den senaste tiden. Ungefär 350 patienter har behandlats för krigsskador sedan stridigheterna mellan den etiopiskt stödda interimsregeringen och islamistmilisen ICU bröt ut på allvar i december. Översvämningarna i november har lett till ett skriande behov av rent vatten i södra Somalia. På grund av stridigheterna evakuerades Läkare utan gränsers internationella personal i december. Då den internationella personalen varit borta har den somaliska personalen skött om projekten.

– Våra hälsostrukturer har varit i bruk trots att den internationella personalen har varit evakuerad, tack vare vår somaliska personal, säger David Michalski, från Läkare utan gränser i Somalia, på organisationens hemsida.
Trots att den somaliska personalen skött om projekten är det viktigt att den internationella personalen återvänder inom en snar framtid då de tillhandahåller kunskap och utbildning som man inte annars får tag på i Somalia.
På grund av den osäkra situationen i Somalia har många hjälporganisationer varit motvilliga att återvända till landet. För tillfället är maktstrukturen väldigt diffus då områden som islamistmilisen kontrollerade har återtagits av interimsregeringen. Stegvis återvänder det fler internationella fältarbetare till Somalia.
– Vi behöver tydligt definierade lokala myndigheter och ledare i samhällen att etablera kontakt med på platser där vi arbetar. På vissa platser byts myndigheterna nu ut. Och dessa förändringar måste bli klara innan vi kan skicka tillbaks internationell personal till dessa platser, säger David Michalski.


Mer info på:
www.lakareutangranser.se
www.laakaritilmanrajoja.org

Jockum Hildén

 

Lämna en kommentar