World Social Forum i Nairobi var, som Frank Joyce skriver i Alternet, ”The Most Important Conference You Never Heard About” – den viktigaste konferensen som du aldrig hörde talas om; se www.alternet.org/story/48097/.
Till all lycka har vi ett nytt gränsöverskridande folkbibliotek där vi kan leta fram den information som den tryckta pressen, radion och televisionen förtiger.


Frågan är bara: hur länge får vi behålla internet? På en mediekonferens i oktober 2005 yttrade Al Gore, som i tiderna starkt bidrog till att göra internet till ett medborgerligt medium, följande tänkvärda ord: “Vi måste se till att internet förblir öppet och tillgängligt för alla så att individerna också i framtiden kan välja det innehåll de önskar oberoende av operatören som de använder för att ansluta till webben. Vi ska inte ta denna framtid för given. Tvärtom måste vi vara beredda att kämpa för den, eftersom delvis samma korporativa krafter som har förvrängt televisionsmarknaden också har intresse av att kontrollera internetmarknaden. Alldeles för mycket står på spel för att vi ska tillåta att så sker”. 

Mikael Böök

Lämna en kommentar