I Navarra kommer närmare 70 procent av elenergin från vinden och solen.

För flertalet nordbor är Spanien en playa på en soldränkt Medelhavskust.
Spanjorerna själva reser däremot bort från den olidliga sommarvärmen om de kan, norrut, till det som brukar kallas ”det gröna Spanien”, Galizien, Asturien, Navarra, vid Atlanten och Pyrenéerna i norr, där landskapet prunkar av svalkande växtlighet och bergen erbjuder en av västra Europas sista vildmarker. Provinsen Navarra har emellertid ytterligare ett skäl att kalla sig ”grön”.
– I slutet av 1980-talet kom politikerna överens över partigränserna, och tillsammans med lokala företag bestämde man sig för att Navarra skulle satsa på förnyelsebara energikällor, säger Rafa Aldai på halvprivata Crana, som koordinerar Navarras alternativa energi.

Idag, tjugo år senare, kommer närmare 70 procent av provinsens elenergi från vinden och  solen. Navarra har i princip upphävt beroendet av fossila bränslen och kärnkraft.
Det kan vara en tankeställare i förhållande till det stort uppslagna EU-beslutet i veckan om en målsättning att öka de förnyelsebara energikällornas andel av elproduktionen från 7 procent till 20 procent de närmaste 13 åren.
Exemplet från den lilla spanska provinsen visar att det går att göra betydligt bättre ifrån sig, och antyder att det finns andra skäl än rent praktiska och tekniska som gör att flera länder fortsätter att omhulda traditionella och nedsmutsande tekniker för att producera el; den franska kärnkraftsindustrin är till exempel en maktfull lobbygrupp, och Polens kolgruvor är en del av landets ekonomiska ryggrad.
I Navarra började man med en vindgenerator utanför provinshuvudstaden Pamplona, som en slags symbol för staden, i syfte att skapa folklig uppslutning kring projektet med ”grön” energi.
Det har blivit över tusen vindkraftverk med åren, och de flesta sköts med hjälp av datorteknik från ett kontrollcentra utanför Pamplona.
Det andra benet i energirevolutionen är solpaneler. De lokala myndigheterna ger generösa bygglov och ekonomiska bidrag för att installera solceller, och de offentliga institutionerna har gått i bräschen; flertalet skolor i provinsen är till exempel självförsörjande på el, och försörjningen ingår ofta som en integrerad del i utbildningen, såväl den tekniska som den moraliska.
Dessutom har de alternativa energikällorna gett ett välbehövligt uppsving till regionens ekonomi, då flera av de lokala företagen blivit världsledande inom sina teknikområden, och exporterar såväl kunnande som material över hela världen.
Navarra kan möjligen vara något att tänka på vid nästa ”framstegsvänliga” EU-målsättning, eller nästa gång ni lapar sol på en spansk playa.

Anders Forsberg

Lämna en kommentar