Under det senaste halvåret har den danska staten fängslat kring 1 500 ungdomar som vägrat anpassa sig. Motkultur har kriminaliserats samtidigt som gatorna i Köpenhamn militariserats för att tygla fritänkare.
Ute på gatorna i Köpenhamn kämpar polisen för en ensam krösus (Faderhuset är stenrikt) rätt till privat egendom mot tusen och åter tusen ungdomars krav på ett samhälle som rymmer motkultur och autonomi. Samtidigt står socialdemokraternas Ritt Bjerregaard och Faderhusets – den sekt som köpt Ungdomshuset – Ruth Evensen på avstånd och myser i sina elfenbenstorn.


Den politiska striden om Ungdomshuset har pågått sedan år 2000 då huset för första gången såldes. Nära en lösning har man aldrig varit. Ungdomarna, eller Ungeren, kräver att få behålla sitt hus eller att få köpa ett hus för den symboliska summan en krona. Politikerna i Köpenhamn kräver 12 miljoner kronor för ett nytt hus. Samtidigt har polisaktionerna i staden under det gångna halvåret kostat mera än alla de fem hus som Ungeren gjort anspråk på tillsammans skulle ha kostat för kommunen.
De danska politikerna, med ’Ritt’ i spetsen, har skapat ett problem som de vägrar att lösa. Kommunen menar att den inte kan ge nya utrymmen gratis och de domstolar som tagit ställning i fallet har dömt till Faderhusets fördel. Systemet har slagit stenknut och blivit kontraproduktivt. Så fastän en majoritet av köpenhamnarna ännu i januari ansåg att Ungeren skulle ha ett hus, är lösningen begravd under byråkratiska självändamål.
Mera kostnader lär det också bli. I skrivande stund har två nyheter följt på varandra: Ungdomshuset håller på att rivas och ’Ritt’ vägrar överlåta ett nytt åt Ungeren. Slutet på kampen i Danmark för autonoma utrymmen är längre borta än någonsin. Men idag möter myndigheterna inte några kufar i ett hus, utan en folkrörelse som kan välta Köpenhamn över en natt. För trots att de kampmetoder som förekommit i staden fördöms av majoriteten, så verkar huset och rätten till motkultur vara krav som ligger de flesta danskar varmt om hjärtat.
I Norden idag är mångfald ett begrepp som tagits över av toppstyrda projekt. Gräsrötterna skjuter upp åt fel håll. Det måste budgeteras, ansökas och rapporteras. En kommersiell sponsor är också bra att ha för att bli kulturklenod. Och då har man redan anpassat bort sig. Nej, vi får bara hoppas att något av den danska protestfärdigheten snabbt sprids åt nordost.

 

Mikael Brunila

Lämna en kommentar