Två FN-organ som följer narkotikautvecklingen i världen pekar på nya och alarmerande trender inom produktion och handel med illegala droger. Ett av dem kom nyss med sin årsrapport.
I somras kunde FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) meddela att produktionen av kokain i Colombia gått ned kraftigt under de senaste fem åren.
De en gång så fruktade kartellerna i Medellín och Cali har inte försvunnit, men med enorma insatser av polis och militär, samt med bistånd från USA, är de långt ifrån så mäktiga som under början av 1990-talet.


I veckan kom emellertid en annan rapport, från International Narcotics Control Board (INCB), också ett organ kopplat till FN, som påpekade att problemet inte försvunnit, utan bara flyttat till Mexiko.
Mexiko har gått om Colombia som den största exportören av droger till USA, som fortsätter att vara världens största marknad. De mexikanska brottssyndikaten har till och med kommit att kontrollera delar av produktionen i såväl Colombia som i USA.
Det har fungerat som kommunicerande kärl. Det som försvunnit i Colombia har dykt upp i Mexiko, med samma effekter: militär och specialstyrkor måste sättas in, korruptionen är galopperande, våldet breder ut sig och underminerar den sociala väven.
Utvecklingen bekräftades i veckan då FBI och narkotikapolisen (DEA) lyckades spränga en mexikansk kartell. Omkring 400 personer arresterades och 18 ton droger samt en mängd vapen beslagtogs.
Samma situation tycks föreligga när det gäller Asiens opiumtillverkning. Tidigare storproducenter som Laos och Myanmar har minskat sina vallmoarealer, liksom delar av Afghanistan, men de har dykt upp i andra delar av samma land, och skörden 2006 var enligt UNODC den största någonsin.
Afrika utgör ett uppseglande och oroande problem, enligt INCB, med kraftigt ökande både produktion och konsumtion, samt export till den andra stora marknaden, Europa. Utvecklingen förvärras av att flertalet länder på kontinenten saknar resurser både för att bekämpa handeln och rehabilitera missbrukare.
Som kommunicerande kärl tycks också konsumtionen fungera. Amerikanska ungdomar konsumerar till exempel mindre illegala droger än för tio år sedan, men det motsägs av att läkemedelsmissbruket ökat kraftigt, och hotar med att bli det största missbruket efter cannabis.

Anders Forsberg

Lämna en kommentar