De finska flyktingorganisationerna är för försiktiga i sina krav och håller sig inom de ramar som den ”officiella liturgin” definierar istället för att gå in för att förändra flyktingpolitikens strukturer, säger Vänsterungas Saila Ruuth.

Saila Ruuth är inte förvånad över innehållet i Flyktingrådgivningens valbrev.
”Lite ledsam”, säger Ruuth om grundtonen i valbrevet.
– Det är synd att man bara tar det korta steget och kräver småjusteringar i ett system som i grunden är bristfälligt. Självklart är det lätt för nästan vem som helst att skriva under kraven i valbrevet. Visst skulle flyktingarnas liv bli lite bättre om de föreslagna kraven skulle drivas igenom, men man borde ha mod att kräva en förändring i flyktingpolitikens strukturer.

Saila Ruuth har under det senaste året varit sysselsatt bland annat med att skriva ner Vänsterungas program för invandrar- och invandringspolitik. Under arbetets gång har frågan om så kallade illegala flyktingar diskuterats mycket.
– Jag hoppas att man i den finländska politiska diskussionen mer och mer kritiskt börjar analysera frågan om ”illegala” flyktingar. Faktum är ju att en stor del av de ”illegala” invandrarna flyttar för att få jobb. I debatten om arbetsrelaterad invandring tar man inte alls i beaktande att de så kallade illegala personerna existerar.
Saila Ruuth, kandidat för vänsterförbundet i riksdagsvalet i Nyland, är kritisk mot att de etablerade flyktingorganisationerna är så strikt fokuserade på just kvotflyktingar och asylsökande – trots att dessa utgör en väldigt liten del av alla invandrare.
Personer som inte definieras som asylsökande eller kvotflyktingar (eller som kommer till EU via äktenskap eller familjeåterförening) beviljas i nuläget uppehållstillstånd bara om de har arbete eller om de fått en inbjudan av en arbetsgivare.
En växande grupp människor har av EU stämplats som illegala invandrare. ”Kein mensch ist illegal” är en god slogan som slagit igenom åtminstone delvis, men hur skulle man rent konkret förbättra situationen för de människor som flyttar, men inte faller i smaken för EU:s
strikta definitioner för flyktingar och asylsökande?
– Nå, om jag nu till att börja med skulle komma med ett försiktigt förslag, så skulle det vara att införa visum för arbetssökande. Med hjälp av visumet kan en person flytta in i ett land för att söka jobb eller för att jobba.
Saila Ruuth ser det ändå som problematiskt att en persons ”laglighetsstatus” enbart hänger på huruvida personen har arbete eller inte.
– I en sådan situation kan den inflyttade vara tvungen att ta emot vilket arbete som helst och kan lätt bli utnyttjad (ett riktigt drömläge för snikna arbetsgivare). Och grundproblemet kvarstår: de som i den situationen inte får arbete måste fortsätta sin tillvaro som ”illegala” och går under jorden.
Ett av de stora problemen i den nuvarande politiken är enligt Ruuth att man byggt upp ett så stort gap mellan olika grupper av flyttande människor. Genom att definiera begreppet flykting bredare än i dagsläget skulle mycket vara vunnet.
– Jag anser att en person som flyr extrem fattigdom eller en miljökatastrof borde få flytta till ett annat land som ”laglig” flykting.

Marcus Floman

Lämna en kommentar