Valbrevserien fortsätter med brev från Animalia och Greenpeace. Den här veckan står rättvisare behandling av djur och krafttag för att tackla klimatförändringen på agendan.

När jag går i pension år 2050, kan klimatförändringen ha utsatt flera miljarder människor för torka och hunger. Att rädda stora regnskogar, korallrev och Finlands arktiska organismer kan då redan vara för sent, liksom att stoppa smältningen av glaciärerna på Grönland.Av förekommen anledning är vi på Greenpeace mycket intresserade av vad nästa regering kommer att göra för energi- och klimatpolitiken.
I Finland konstrueras som bäst byggnader, kraftverk och bostadsområden som kommer att vara i bruk och påverka utsläppen ännu 2050. Om vi vill motarbeta klimatförändringens hotbilder, måste Finlands och de andra industriländernas utsläpp reduceras till en femtedel av vad de är i dag. Vad kommer nästa nästa regering att göra för att säkra utsläppsvänligare alternativ inom samhällets olika sektorer? (En ny produktionsfacilitet av kärnavfall är inte lösningen vi hoppas på. För till och med kärnkraftsförespråkarna medger att man bara kan uppnå en tiondel av den utsläppsminskning som klimatförändringen kräver genom kärnkraft.)

När nästa regering skriver kapitlet om klimatförändring i sitt regeringsprogram kan det vara nyttigt att fundera över vad som skulle ha stått i regeringen Vanhanens program om det skrevs i dag. I stället för ”beskattningsstrukturen revideras för att främja en hållbar utveckling”, kunde där ha stått ”man måste trygga förorenande energiformers attraktivitet genom att sänka beskattningen för elektricitet och torv, genom att skapa ett nytt stödsystem för torvenergi och genom att köpa utsläppsrättigheter med skattemedel och dela ut dem gratis åt företag. Dessutom bör man utgå ifrån att man i Finland redan gjort allt man kan för att minska byggnaders, elapparaters och bilars energiförbrukning, och att det är viktigt att skrämma upp medborgarna med bortfall av arbetstillfällen ifall man börjar bekämpa klimatförändringen på allvar.” Den sista punkten skötte Matti Vanhanen självmant under regeringsperiodens sista månad.
Regeringen Vanhanens program lovade bland annat att ”för att klimatförändringarna skall kunna stoppas arbetar regeringen aktivt för att inleda en ny förhandlingsomgång”. Regeringen fick mot slutet av sin mandatperiod möjlighet att driva saken; EU formulerade sina egna ståndpunkter för hur de fortsatta förhandlingarna om ett utvidgat Kioto-avtal skall föras. I samband med dessa linjedragningar diskuterades i februari EU:s målsättningar för minskning av utsläpp fram till 2020. Finland, som hör till de rikaste och konkurrenskraftigaste länderna inom EU, försökte i förhandlingarna tvinga igenom särbehandling för egen del och hotade dessutom att torpedera hela förslaget och hela EU:s klimatpolitik. Om Finland fått medhåll av ens ett par andra länder skulle konsensus knappast ha uppnåtts.   
Nästa regering kan naturligtvis formulera sitt regeringsprogram i liknande runda ordalag – motarbetandet av klimatförändringen är viktigt – men en sådan regering kommer antagligen inte att vara handlingskraftig när det gäller.
Alternativt kan man göra upp ett regeringprogram med must, och på allvar arbeta med klimatpolitiken, t.ex.: ”Regeringen följer med utsläppsutvecklingen med samma allvar som ekonomins tillväxtskurvor. Vi ser ingen orsak till att någon annan än den renaste och effektivaste tekniken tas i bruk eller till att energiformer som försnabbar klimatförändringen inte avvecklas i snabb takt. Motarbetandet av klimatförändringen är en av samhällets grundläggande plikter, på samma sätt som tryggandet av social välfärd eller grundutbildning”

Greenpeace är en internationell miljöorganisation som arbetar för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans. Organisationen föddes i Kanada på 1970-talet som en protest mot kärnvapensprängningar i Alaska. I Finland inleddes verksamheten 1989. Läs mera: www.greenpeace.fi

Lauri Myllyvirta

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.