Äntligen vill nästan alla vara med och stoppa klimatförändringen, men tyvärr syns det ännu inte alls i vår trafikpolitik på nationell nivå.
De senaste åren har staten satsat mindre på att köpa och förbättra kollektivtrafiktjänsterna än man gjort på tjugo år. Anslagen har reducerats till en så låg nivå att hela kollektivtrafiknätet hotar att raseras. Privatbilismen har ökat i rasande fart. Det här är en följd av förändringarna av bilbeskattningen samtidigt som staten inte satsat på att stöda kollektivtrafiken. Då den kommunala ekonomin samtidigt försvagas, så har kommunerna inte heller velat satsa på sin kollektivtrafik.
Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD, som på finska heter YTV står enligt min uppfattning för den bästa utvecklingen av kollektivtrafiken i Finland. Vi skulle behöva liknande samarbetssystem också i andra stadsområden. Åbo med omnejd är ett ypperligt exempel på hur kranskommunerna inte satsar på kollektivtrafiken och privatbilismen bara ökar. Det behövs både vilja och pengar för att få den här typens områden att verkligen fungera så att privatbilismen minskar. Hittills har staten, i motsats till nästan alla andra EU-länder, inte alls ekonomiskt stött de stora städernas kollektivtrafik.
Ett rejält ekonomiskt stöd för utvecklandet av t ex Åbo med omnejds fungerande bussförbindelser skulle verkligen behövas för att stoppa privatbilismens framfart i regionen. Om vi vill göra stora kliv framåt borde staten stöda utbyggandet av snabbspårvägar i Åbo och Tammerfors. I Helsingfors borde man ta i bruk likadana rusningstullar som i Stockholm.
Vägtrafiken står för en knapp femtedel av våra koldioxidutsläpp som till två tredjedelar består av utsläpp från privatbilismen. Det har visat sig särskilt svårt att reducera koldioxidutsläppen från trafiken eftersom den ökade bilismen i samhället slukar det som den tekniska utvecklingen sparar in. Nu finns det en politisk vilja att ändra på bilbeskattningen så att det blir billigare att köpa en miljövänligare bil än en bensinslukare.
För att trafikutsläppen ska kunna reduceras är det absolut nödvändigt med god samhällsplanering och mera biobränsle å ena sidan och större satsningar på kollektivtrafik, inte minst spårtrafik å den andra. Tågtrafiken är den mest energieffektiva trafikformen, den förbrukar bara en fjärdedel av den energimängd som går åt till samma transportarbete med personbil. Ett bra bannät är ett måste för spårtrafiken, men just nu är det i så uselt skick att det utgör en säkerhetsrisk. En tredjedel av bannätet kräver grundlig upprustning under de kommande tio åren.
Senaste tids investeringar har varit klart mera inriktade på vägnätet än på tågbanor. I brist på medel låter en rad viktiga banprojekt fortfarande vänta på sig, som Ringbanan via Helsingfors-Vanda flygplats, Elsa-banan mellan Helsingfors och Åbo och Urpo-banan som ska knyta samman städerna längs västkusten. En effektiv banhållning kräver tillräcklig och förutsebar finansiering. Bara då kan man höja servicenivån, säkra en konkurrenskraftig järnvägstrafik och garantera bibehållna marknadsandelar.
Förutom att trafikpolitiken starkt påverkar klimatförändringen så påverkar den förstås också övergödningen av Östersjön. En ökning av kollektivtrafiken i proportion till personbilstrafiken är dessutom det bästa sättet att förbättra trafiksäkerheten. Mängden långtradare på våra vägar borde minimeras med hjälp av t.ex. vägtullar. Om vi riktigt vill komma åt finländarnas hälsa, så borde cyklande och promenerande göras mera lockande…

Janina Andersson

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.