– Har du någonsin undrat varför man aldrig ser ett hus format som en sko, en blomma eller ett löv, frågar Jan-Erik Andersson, mångkonstnär och doktorand vid Bildkonstakademin.

Jan-Erik Andersson började för flera år sedan att drömma om ett hus som kunde vara en plats för själen och tillsammans med arkitekten Erkki Pitkäranta satte de igång projektet Life on a leaf – drömmen om ett hus som är format som ett löv. Nu skall bygget i Hirvensalo mitt emot Åbo slott bli färdigt, och familjen Andersson hoppas kunna flytta in i lövet om ett år.
I motsats till le Corbusiers tanke om bostaden som en maskin, ett funktionellt utrymme att bo i, uppstod behovet att bygga ett hus som en plats för individen, berättar Andersson. Konstnären ifrågasätter trenden att bygga bostäder enligt effektivitetstanken – vi bor i fyrkantiga lådor men jag undrar om det inte finns andra sätt att tillfredsställa människans behov och psyke på, säger han, dessa fyrkantiga bostäder vi nuförtiden lever i ser för det mesta förfärliga ut. Se bara på hur människan rör sig, uppmanar Andersson, vi rör oss inte i fyrkanter! Vi bor i lådor men hör inte hemma i en sådan miljö. Jag hoppas att ett lövformat hus ge uttryck för en mer mänsklig synvinkel, säger han.
Precis som Art Noveau och Jugend i tiderna skapades som en reaktion mot industrialismen, har Anderssons konstnärsprojekt skapats som en reaktion mot effektivitetstanken. Men det har trots allt inte varit hans mening att efterlikna Jugendstilen eller att låna den yttre estetiken, utan endast att ta fasta på stilens grundtanke om bostaden som en stimulerande miljö. ”I själva verket är jugendhusen precis lika funktionella som funkishusen, och jag är övertygad om att lövet kommer att vara funktionellt”, berättar Andersson själv.
– Lövet som form och tema har spelat en viktig roll i mina tidigare konstprojekt och därför kändes det naturligt att välja den formen för huset, berättar Andersson. Men det hade aldrig varit möjligt om jag inte blivit provocerad av arkitekten Erkki Pitkäranta, tillägger han. Ett hus med organiska former är inte lätt att bygga, de många vinklarna och ovanliga formerna är självklart inte standard inom byggbranschen och därför kräver varje detalj noggrann planering. På grund av att väggarna böjer sig både vertikalt och horisontellt är arbetsprocessen komplicerad, men det har trots allt aldrig uppstått problem som vi inte kunnat lösa. Istället har hela processen varit ett projekt som alla njutit av och samarbetet med andra konstnärer har varit ett av projektets hörnstenar. Byggmästaren Esa Juvonen och gjutaren Heikki Heinonen har gjort ett fantastiskt arbete. Det har varit allas hjärtesak att göra ett gott arbete och det syns i vårt sätt att hantera problem och samarbeta. Vi har alla lärt oss otroligt mycket, berättar Andersson och det går att höra en uppriktig uppskattning i hans röst.

Kreativt samarbete

– Samarbetet har också lett till att projektet hela tiden förändras; konstnärerna som deltar i byggprojektet har kommit med många fina förslag, överraskningar och lösningar, berättar Andersson och betonar att samarbetet är allt i allo för honom nu. Lövet är inte en produkt av en enda vision utan ett resultat av ett kreativt och skapande samarbete där flera visioner möter varandra och samsas i samma konstverk. Andersson säger också att han velat doktorera på detta projekt uttryckligen för att att det visar vad man kan åstadkomma genom samarbete. – Jag hade knappast varit tillräckligt intresserad av att doktorera på ett personligt konstprojekt, tillägger han.
Projektet lever vidare och påverkas förutom av samarbetet även av historier som Jan-Erik Andersson och Erkki Pitkäranta skriver. En del av dessa historier finns på webben och kan läsas där. De är vackra och romantiska, och man blir som trollbunden av dem. På ett abstrakt plan anknyter de till huset och påverkar således utformningen av det.
På webben kan man också leta fram dagsaktuella fotografier på byggprojektet. På Wäinö Aaltonen – museets webbplats hittar man också en länk till sommarutställningenWILD – fantasi och arkitektur som pågår från den 25 maj till den 16 september. Här kommer bland annat Anderssons hus att presenteras i en internationell kontext tillsammans med liknande projekt på andra håll i världen. Det kommer att ordnas guidade turer till byggplatsen och inom kort utkommer också en bok, skriven av Jan-Erik Andersson och kanadensarn Jen Budney från Kamploops Art Gallery. Också boken heter Wild och publiceras i anknytning till sommarutställningen.
– Det hade aldrig varit möjligt att genomföra byggprojektet om inte Åbo stad stött det. Det fattades faktiskt ett beslut om att mitt hus skulle bli ett kulturprojekt och att jag fick bygga som jag vill. Läget är också härligt mitt i ett naturskönt parkområde i Hirvensalo med utsikt mot Åbo slott och hamnen. Min familj skall bo i lövet. Detta är min dröm. Alla väggar står på plats och inne i huset känns det som att gå i skogen, som att vandra längs med stigar. Jag tror det kommer att bli underbart att bo här, tillägger han.


Sommarutställningen WILD på Väinö Aaltonen museet i Åbo. Till den 16 september 2007. Mera information om Jan-Erik Anderssons konstprojekt finns påwww.anderssonart.com.

Linda Ferreyra Sandoval

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.